Röd skylt med vit text där det står brandpost

Har du en brandpost i din fastighet?

Du som är fastighetsägare och har en brandpost i din fastighet ska se till att brandposten inte läcker vatten, utsätts för kyla eller skadas. Den senaste tidens kyliga väder kan ha medfört skador på ledningarna och du bör kontrollera att inget läckage har uppstått.

Om vatten­läckage inte upptäcks i tid kan det uppstå allvarliga vattenskador i fastigheten.

Vid egenkontrollen ska du titta på om

  • det droppar vatten från brandposten
  • det är lägre än fem plusgrader där brandposten finns
  • rörledningen ser dålig ut, till exempel om det finns rost, oxidering eller sprickor på röret till brandposten.

Om någon av punkterna ovan stämmer in på din brandpost ska du kontakta brandförsvaret för en kontroll.

Bygg inte in ledningen

Det förekommer ibland att fastighetsägare bygger in ledningen till brandposten, vilket ökar risken för att ledningen fryser sönder. Det medför även att egenkontroll eller inspektion försvåras eller inte kan genomföras. Se därför till att inte bygga in ledningen i väggen eller i en låda.

Läs mer om brandposter

Sidan publicerades