Nyhetsbrev oktober 2020

Resa med riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgen 2020

Tiden går och nu är det snart jul igen. För några innebär det resor till nära och kära. Tåg, flyg och buss blir snabbt fullbokade och taxifordon finns i ett begränsat antal.

Sista ansökningsdag för riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgen

Onsdag 4 november måste ansökan om riksfärdtjänst inför både jul och nyår vara Tillståndsenheten tillhanda. Ansökningsformulär finns på webbsida www.umea.se/riksfardtjanst. Formuläret kan skrivas ut eller sändas in digitalt om du har e-legitimation. Besök ditt bibliotek alternativt stadshusets reception om du önskar formuläret utskrivet på papper. Kontakta Tillståndsenheten om du önskar få formuläret utsänt med brevpost, fardtjansten@umea.se alternativt 090-16 10 14.

Sista beställningsdag för riksfärdtjänst under julhelgen perioden 23 – 26 december

Beställ beviljad resa i buss/tåg/flyg så snart du har fått ditt beslutsmeddelande. Fredag 27 november är sista dagen för beställning av beviljad riksfärdtjänstresa i personbil samt i fordon med rullstolsplats. Resa beställs hos riksfardtjanst@cabonlineregionnorr.se alternativt 090-12 23 33, välj knappval 1.

Resa inom annan kommun för färdtjänstberättigad

Resor i annan kommun, RIAK, kan beställas hos Tillståndsenheten minst 10 dagar innan avresa. Maximalt 40 resor på ett kalenderår kan användas i annan kommun.

Resa med kommunal färdtjänst i fordon med rullstolsplats under julhelgen

Är du beviljad kommunal färdtjänst i fordon med rullstolsplats? För julhelgens resor, i synnerhet resor på julafton, ska bokning ske under perioden 10 november – 8 december på telefon 090-77 25 70.

Vi passar på att redan nu önska alla en God jul och ett Gott nytt år!

Tillståndsenheten för färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sidan publicerades