Nyhetsbrev februari 2021

Nytt avtal för bokning av riksfärdtjänstresor från 1 april 2021

Umeå kommun har tecknat nytt avtal för bokning av riksfärdtjänstresor. Riksfärdtjänstresor ska från och med 1 april 2021 därför bokas hos Riksfärdtjänsten Sverige AB på telefonnummer 016-15 05 50. Mer information finns på Riksfärdtjänsten Sveriges webbplats. Om du redan bokat resa hos nuvarande Cabonline Region Norr i Umeå så gäller den resan hos dem. Du måste ha ett giltigt tillstånd för att kunna boka en riksfärdtjänstresa.

Ansökningsblankett och information hittar du på webbsidan www.umea.se/riksfardtjanst.

Ny avgift för resa i färdtjänstfordon från 1 mars 2021

Avgift för resa i färdtjänstfordon följer länets kollektivtrafiktaxa med 50 procents tillägg. Länets kollektivtrafiktaxa har höjts. Därför höjs egenavgiften för färdtjänstresa från 1 mars 2021. Lägsta egenavgift höjs från 41 kronor till 42 kronor.

Läs hela nya prislistan

Håll koll på giltighetstiden för ditt färdtjänsttillstånd

Den som har ett tillstånd för färdtjänst är själv ansvarig för att hålla koll på giltighetstiden och när det är dags att ansöka på nytt. Giltighetstiden står på beslutsmeddelandet. Under corona-pandemin är det många som inte nyttjat färdtjänsten och kanske inte noterat att tillståndet gått ut. Se till att kolla på ditt beslutsmeddelande hur länge just ditt tillstånd är giltigt. Om du har fortsatt behov av färdtjänst, kom ihåg att ansöka på nytt även om du för tillfället inte använder färdtjänst.

Kom ihåg att avboka om resa inte ska ske inom högkostnadsskydd

Har du endast ett fåtal resor till/från daglig verksamhet eller arbete kan det vara fördelaktigt att boka vanlig färdtjänstresa i stället för resa inom högkostnadsskydd. Resenär får faktura på månadsbeloppet om resa är genomförd under kalendermånaden, oavsett antal resor. Om ingen resa skett så sänds ingen faktura ut. Om du inte vill aktivera högkostnadsskyddet är det viktigt att du uppger det vid varje resebeställning.

Hälsningar
Tillståndsenheten för färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Sidan publicerades