Extra nyhetsbrev februari 2021

Färdtjänstresa till/från vaccinationsbesök

Det är tillåtet att använda färdtjänst för att resa till/från vaccinationsbesök när du har ett giltigt färdtjänsttillstånd. Om du saknar ett giltigt färdtjänsttillstånd eller om du behöver ändra något i nuvarande tillstånd, exempelvis att du numera behöver sitta kvar i rullstol under resan, så behöver du snarast lämna in en ny ansökan till Tillståndsenheten. Om detta medför att det blir många ansökningar på kort tid kan det innebära att vi inte hinner handlägga alla ärenden innan planerad vaccination. I sådana fall måste du ordna resan själv på annat sätt.

Munskydd vid färdtjänstresa

Den 4 februari 2021 fattades beslut vid en samverkansträff att införa munskydd i den kommunala färdtjänsten, utifrån Region Västerbottens rekommendation. Beslutet innebär att länets kommuner succesivt och senast den 15 februari inför munskydd inom den kommunala färdtjänsten. Förare rekommenderas att använda munskydd och erbjuder resenären ett munskydd vid avfärd.

Det är viktigt att munskydden bärs på rätt sätt. Enligt instruktioner från Folkhälsomyndighetens webbsida ska de hela tiden täcka både näsa och mun, sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan och de ska inte vidröras medan de används. Tänk på att munskydd aldrig ersätter de allmänna rekommendationerna om att stanna hemma om du känner dig sjuk.

Gå gärna in på Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för ytterligare information om användning av munskydd. Där finns även instruktioner på fler språk.

Sidan publicerades