2021 oktober

Resa med riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgen 2021

Tiden går och nu är det snart jul igen. För några innebär det resor till nära och kära. Tåg, flyg och buss blir snabbt fullbokade och taxifordon finns i ett begränsat antal.

Sista ansökningsdag
Torsdag 4 november måste ansökan om riksfärdtjänst inför både jul och nyår vara Tillståndsenheten tillhanda. Ansökningsformulär finns på webbsida www.umea.se/ Länk till annan webbplats.riksfardtjanst. Formuläret kan skrivas ut eller sändas in digitalt om du har e-legitimation. Kontakta Tillståndsenheten om du önskar få formuläret utsänt med brevpost, fardtjansten@umea.se alternativt 090-16 10 14.

Sista beställningsdag för riksfärdtjänst under julhelgen perioden 22 – 26 december

Beställ beviljad resa i buss/tåg/flyg så snart du har fått ditt beslutsmeddelande.
Onsdag 8 december är sista dagen för beställning av beviljad riksfärdtjänstresa i personbil samt i fordon med rullstolsplats. Resa beställs hos Riksfärdtjänsten Sverige AB på telefonnummer 016-15 05 50.

Resa inom annan kommun för färdtjänstberättigad
Resor i annan kommun, RIAK, kan beställas hos Tillståndsenheten minst 10 dagar innan avresa. Maximalt 40 resor på ett kalenderår kan användas i annan kommun.

Resa med kommunal färdtjänst i fordon med rullstolsplats under julhelgen

Är du beviljad kommunal färdtjänst i fordon med rullstolsplats? För julhelgens resor, i synnerhet resor på julafton, ska bokning ske under perioden 16 november – 14 december på telefon 090-77 25 70.


Vi passar på att redan nu önska alla en God jul och ett Gott nytt år!
Tillståndsenheten för färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sidan publicerades