Nyhetsbrev april 2022

Handläggning och telefonkontakt under sommaren

Under sommarperioden kan våra handläggningstider bli längre än normalt. Vi lovar dock att göra så gott vi kan för att det ska löpa på så smidigt som möjligt. Telefontiden för rådgivning är stängd mellan 14 juli och 22 juli. Under den perioden går det att ringa kommunens växel på 090-16 10 00 vid brådskande behov av kontakt. Det går även bra att mejla till fardtjansten@umea.se. Gå gärna in på vår hemsida www.umea.se/fardtjanst Länk till annan webbplats. för aktuell kontaktinformation.

Ska du resa till en annan kommun i sommar?

Om du ska resa till en annan kommun och inte klarar resan själv med stöd av transportföretagens assistans kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst till annan kommun sker vanligtvis med buss, tåg eller flyg tillsammans med ledsagare. Det är i undantags­fall som personbil eller fordon med rullstolsplats beviljas. Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligt och i god tid, senast 4 veckor innan önskad avresa. Blankett för ansökan samt mer information finns på vår hemsida www.umea.se/riksfardtjanst Länk till annan webbplats..

Du som självständigt klarar att resa med transportföretagens kostnadsfria assistans får själv boka och bekosta din resa med exempelvis buss, tåg eller flyg. Eventuell assistans bokas i samband med biljettbokning hos transportföretaget.

Resa inom en annan kommun

Om du själv ordnar resa till en annan kommun men behöver resa med färdtjänst inom besökskommunen kan du använda RIAK-resor. RIAK står för ”resa i annan kommun” och innebär att du kan resa med färdtjänst i den kommun du besöker. Kostnaden är 10 kronor per kilometer, med en minimiavgift på 82 kronor. Om du önskar RIAK-resor, kontakta Tillståndsenheten minst 10 dagar innan planerad resa. Du kan få maximalt 40 enkelresor per år.

Kom ihåg att avboka förbokade resor

Om du har förbokade resor mellan bostaden och exempelvis arbete eller daglig verksamhet: kom ihåg att avboka dina resor inför eventuell sommarledighet. Ta kontakt med entreprenörens beställningscentral som tar emot bokningsändringar.

Vi önskar er en härlig och solig sommar
Tillståndsenheten för färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Sidan publicerades