Nyhetsbrev januari 2022

Ny avgift för resa i färdtjänstfordon från 1 februari 2022

Avgift för resa i färdtjänstfordon följer länets kollektivtrafiktaxa med 50 procents tillägg. Länets kollektivtrafiktaxa har höjts. Därför höjs egenavgiften för färdtjänstresa från 1 februari 2022. Lägsta egenavgift är densamma som tidigare på 42 kronor, justeringarna är på sträckor som överstiger 7 kilometer. På webbsida www.umea.se/fardtjanst Länk till annan webbplats. hittar du hela den nya prislistan.

Ny avgift för vissa resor inom högkostnadsskydd från 1 februari 2022

Avgiften för resor inom högkostnadsskydd till/från daglig verksamhet eller lönearbete, ändras för vissa resenärer. Kostnaden höjs för den som reser utanför Ultrabussarnas trafikområde. Det beror på att länets kollektivtrafiktaxa har höjts. Månadskostnaden för den som reser inom Ultras trafikområde (stadsbussarna) berörs inte av höjningen.

Information om färdtjänst på Seniortorget

Seniortorget ligger på Renmarkstorget och öppnade i höstas. Seniortorget är en plats för samverkan inom olika områden som kan vara viktiga i seniorlivet. Tillståndsenheten för färdtjänst kommer under våren ha informationsträffar om färdtjänst där. Du får både information om vad färdtjänst är, hur du går till väga om du vill ansöka om färdtjänst samt att handläggare kommer vara på plats för att svara på allmänna frågor. Prenumerera på deras nyhetsbrev på www.umea.se/seniortorget Länk till annan webbplats. eller ta kontakt på 090-16 65 00 för mer information om när träffarna kommer ske.

Ny informationsbroschyr till dig som vill veta mer om färdtjänst

Tidigare har det funnits en broschyr som riktat sig till den som blir beviljad färdtjänst. Nu finns det ytterligare en broschyr som riktar sig till den som vill veta mer om färdtjänst och kanske funderar på att ansöka. Den kan komma till nytta både för privatpersoner och för yrkesverksamma som i arbetet träffar personer i behov av färdtjänst. Broschyren finns i fysisk form på Seniortorget men går att läsa digitalt samt ladda ned på vår webbsida www.umea.se/fardtjanst

God fortsättning på det nya året
Tillståndsenheten för färdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Sidan publicerades