Nyhetsbrev januari 2023

Ny avgift för resa i färdtjänstfordon från 1 februari 2023

Avgift för resa i färdtjänstfordon följer länets kollektivtrafiktaxa med 50 procents tillägg. Länets kollektivtrafiktaxa har höjts. Därför höjs egenavgiften för färdtjänstresa från 1 februari 2023. Lägsta egenavgift är numera 45 kronor. På webbsida www.umea.se/fardtjanst Länk till annan webbplats. hittar du hela den nya prislistan.

Ny avgift för vissa resor inom högkostnadsskydd från 1 februari 2023

Avgiften för resor inom högkostnadsskydd till/från daglig verksamhet eller lönearbete, ändras för vissa resenärer. Kostnaden höjs för den som reser utanför Ultrabussarnas trafikområde. Det beror på att länets kollektivtrafiktaxa har höjts. Månadskostnaden för den som reser inom Ultras trafikområde (stadsbussarna) berörs inte av höjningen.

Akut uppkomna transportbehov för de utan färdtjänsttillstånd

Det är inte möjligt att få tillfälligt tillstånd för färdtjänst vid akut uppkomna transportbehov. Färdtjänst är till för personer med varaktiga funktionsnedsättningar, minst 3 månader. Personer utan giltigt färdtjänsttillstånd behöver göra en ansökan. Detta gäller också för personer som har färdtjänsttillstånd men behöver utökning, exempelvis från personbil till fordon med rullstolsplats. En ansökan måste alltid göras och behovet prövas därefter. Maximal handläggningstid är 3 veckor.

Det finns alltid möjlighet att som privatperson eller kommunal verksamhet själv boka och bekosta en taxiresa i personbil eller fordon med rullstolsplats. Särskilda boendeformer, till exempel särskilt boende och korttidsboende, behöver ha en rutin för hur personal ska agera vid akut uppkomna transportbehov eller om en ny boende flyttar in och inte har färdtjänst sedan tidigare.

Har du synpunkter?

Låt oss få veta vad du tycker eller om det är något du är missnöjd med i samband med färdtjänstresa eller bokning av resan. För att lämna en synpunkt går du in på Tyck till om färdtjänst och fyller i formuläret. Om du inte har tillgång till mobiltelefon eller dator kan du kontakta oss handläggare så hjälper vi till att lägga in din synpunkt.

Sidan publicerades