Aktuellt från Umebrå – april 2021

Umeå är en av världens tryggaste städer. Stanna upp och ta in det för en stund. Det är något vi verkligen kan vara stolta över. Titta bara på brottsstatistiken och de stora trygghetsundersökningarna. Samtidigt finns det såklart utmaningar. Staden växer och världen förändras. Många tror att brotten ökar och blir grövre, men statistiken visar på en brottslighet som är stabil över tid.

Umebrå arbetar för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Umeå ska fortsätta vara en härlig plats att leva på för alla och vi är många som kan bidra till ett öppet samhälle. I Umeå samverkar starka krafter, där kommunen, universitetet och föreningslivet är några exempel.

Tillsammans skapar vi ett Umeå som kan växa tryggt och säkert.

Ny samverkansöverenskommelse skriven mellan polismyndigheten och Umeå kommun.

Samverkansöverenskommelsen är skriven för tidsperioden 2021–2024 och innehåller långsiktiga strategier för ett brottsförebyggande arbete. De övergripande målen för samverkan är att minska brottsligheten, öka tryggheten, minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, doping samt motverka, överdrivet spelande som kan leda till brottslighet.

Samverkansöverenskommelse 2021-2024 , 752.9 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Ungdomsteam SSPF

I mars startade Ungdomsteam SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) på Ersboda. Ungdomsteam SSPF är en tvärsektoriell samverkansgrupp i syfte att med tidiga insatser upptäcka, förebygga och arbeta mot kriminalitet och drogmissbruk bland unga. Ungdomsteam SSPF arbetar brotts- och drogförebyggande i målgruppen 13–16 år; genom regelbundna möten som följer en fast dagordning och leds av koordinatorn Johanna Franzén. Det bygger på strukturen på tidigare samverkansmöten, ungdomsteam som finns runt om i kommunen. Samverkan kommer att ske på tre olika nivåer: Övergripande problematik med tydlig koppling till ungdomskriminalitet och drogmissbruk, oro för grupper av ungdomar och oro för specifika ungdomar. Utvecklandet av Ungdomsteam SSPF är en del av ett projekt med stöd av Delegationen mot segregation.

PART-Y

Umebrå ingår i ett Ersamus+ projekt som heter PART-Y som handlar om att arbeta med jämställdhet och platssamverkan utifrån ett ungdomsperspektiv. Under 2021–2022 kommer vi ha ett internationellt samarbete med städerna Cork på Irland, Strasbourg i Frankrike, Madrid i Spanien och Trieste i Italien och Kopke i Slovenien, samt med föreningar i några av dessa städer. Umebrå har ett uppdrag att arbeta med platssamverkan och det här blir ett sätt att lära oss mer om hur vi kan skapa trygga och säkra platser för alla.

Logotype Part-Y projektet

Nya medborgarlöften skrivna för tidsperioden 2021–2022

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bygga förtroende samt engagera och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Umeå kommun har i samverkan med polisen arbetat fram medborgarlöften. Sammanlagt är sju medborgarlöften framtagna för att öka tryggheten och minska brottsligheten och ge Umeås invånare en trygg trafikmiljö.

Vill du läsa alla medborgalöften finns dom här , 311.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Jämlika Liv 20

Folkhälsoenkäten Jämlika liv skickades under våren ut till invånare i Umeå kommun i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Jämlika liv är unik jämfört med många folkhälsoundersökningar då den är mer omfattande och kan användas för att göra analyser utifrån bland annat socioekonomiska typområden i kommunen samt ålder och kön. Socioekonomiska typområden är geografiska områden baserade på bland annat ålder och ekonomi.

Undersökningen blir ett redskap i arbetet med Agenda 2030 då den ger underlag till 10 av de 17 målen. Den kan även användas för att utvärdera kommunfullmäktiges mål att Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020.

Läs mer om folkhälsoundersökningen och ladda ner Jämlika liv-rapporten på Jämlika liv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonlinje - Välj att sluta öppnar för våldsutövare

Till Välj att sluta kan personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation vända sig anonymt för att ta första steget mot en förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa. Telefonlinjen har numret 020-555 666 och bemannas med personal som har stor vana av att prata med personer som har våldsproblem. Öppet mån, tis. och fredag 8.30–16.00.

Logotyp för Delmos-projektet
Sidan publicerades