Grupp av människor på Rådhustorget, Umeå.

Linnéa Claeson talade på Rådhustorget för kampanjen "Vi måste prata om våldet" i maj. Här tillsammans med Bearded Villains. I bakgrunden detalj av konstverket Listen! ©Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2022.

Aktuellt från Umebrå – juli 2022

Vi vill passa på att tacka alla er samverkanspartners för fantastiska insatser under våren, det är en förutsättning för att vi tillsammans ska lyckas i det förebyggande arbetet i Umeå.

Det har varit en intensiv och spännande vår med kampanjen om våld i ungas nära relationer "Vi måste prata om våldet" och besöket av Linnéa Claeson. Umebrå har också genomfört en medborgardialog om segregation baserad på SKR:s metod Medborgardialog i komplexa frågor, ett sätt att testa nya medskapande arbetssätt. Mer information om detta arbete kommer under hösten.

Umeå kommun fick utmärkelsen Årets förebyggande kommun 2021 av CAN. Utmärkelsen är ett kvitto på att vi lever upp till vårt medborgarlöfte om att göra vårt yttersta för att skydda unga i Umeå från alkohol, narkotika och andra droger. Här vill vi fortsätta att ligga i framkant och lyfta fram allt bra arbete som görs i Umeå. Umebrå kommer att ta initiativ att kraftsamla på detta tema under hösten.

Save the date – Umebrå forum 2022

Inbjudan med program kommer efter sommaren, boka in förmiddagen måndag 19 september redan nu!

Ny samverkan kring motorburen ungdom

I Umeå som i många andra kommuner har ungdomar och unga vuxna som träffas på parkeringar eller andra ytor för spontana bilträffar blivit ett allt vanligare inslag i stadsbilden – med följd att polisen och kommunen också fått in fler klagomål rörande höga ljudnivåer, nedskräpning eller andra problem.

På initiativ av ICA-handlarnas förbund har Umebrå därför startat upp en ny samverkansplattform mellan polis, kommun, näringsliv och civilsamhälle. Syftet är att tillsammans få en bättre förståelse för gruppen motorburen ungdom i sin helhet, och att i samverkan hitta lösningar för att unga ska kunna träffas och utveckla sitt motorintresse, men på ett sätt som är tryggt och säkert för såväl de unga själva som för allmänheten.

Fokus på fyra områden

Arbetet under sommaren och hösten kommer att fokusera på fyra områden.

1) Utveckla en anvisad plats för bilträffar.

2) Tillgängliggöra fler banor och motorsportsanläggningar.

3) Förebygga och motverka negativa konsekvenser kopplade till motorburen ungdom.

4) Bygga relation med målgruppen genom att anordna fler roliga event och få till en bättre dialog.

A-traktor bakifrån med text i bakrutan det går inte snabbt, men jag ligger i alla fall före dig.

Save the date – Riva hinder hösten 2022

Riva hinder är en utbildningsserie om våld i nära relationer och funktions­nedsättningar.
Utbildningen ördelad på tre digitala tillfällen, alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas.

Datum och tid
5 oktober 9.30-11.30
12 oktober 9.30-11.30
26 oktober 9.30-11.30

Inbjudan med program kommer efter sommaren, boka in datumen redan nu!

Utvecklingsanslag för social hållbarhet

Fram till 14 oktober 2022 är det möjligt för Umeå kommuns verksamheter att söka medel från utvecklingsanslaget för social hållbarhet. Syftet är att ge kommunens verksamheter möjlighet att testa nya arbetssätt som gynnar barn, ungdomar och deras föräldrar, och som bidrar till att Umeå fortsätter vara en hållbar och attraktiv kommun utan utsatta områden och med en god livsmiljö.

För mer information kontakta Cecilia Ravry, cecilia.ravry@umea.se

Glad sommar!

Med det här nyhetsbrevet, som är det sista för vårterminen, vill Umebrå önska en glad sommar och en skön semester!

Brygga i Simphamn.
Sidan publicerades