Aktuellt från Umebrå – juni 2021

Glad sommar önskar vi på Umebrå! Vi vill passa på att berätta lite om vad som hänt och vad som är aktuellt framöver och även vi tacka för en god samverkan under våren, något som är centralt för att lyckas förebygga droger och brottslighet. Under juli tar vi på Umebrå semester under några veckor och vi är tillbaka i full styrka i mitten av augusti.

Kommande konferenser

Save the date: I höst är det åter dags för utbildningsserien Riva hinder, om våld i nära relationer och funktions­nedsättningar.

Riva hinder sänds även i år via webben och är uppdelad i tre tillfällen; torsdag 14 oktober, torsdag 21 oktober och torsdag 28 oktober klockan 10.00–12.00. Du kan välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas. Inbjudan med mer information och anmälningslänk kommer att skickas ut inom kort.

Unga 20 och fortsatt arbete med lokalt arbete

Rapporten Unga 20 är klar, den kommer även att finnas i tryckt form för den som önskar det efter sommaren. På grund av pandemin har vi inte kunnat presentera rapporten som vi brukar för gemensam dialog fysiskt, men det kommer att finnas inspelade presentationer att ta del av.

Unga-enkäten, som genomförs vartannat år, visar bland annat att de allra flesta ungdomar känner sig trygga hemma, i sitt bostadsområde och i skolan. Fler ser ljust på sin framtid, framför allt på gymnasiet oavsett kön. Däremot är det många tjejer som i större utsträckning än killar upplever en otrygghet när de ska gå hem ensamma eller på nätet. Fler tjejer än killar har någon gång eller ofta blivit utsatta för kränkande eller nedvärderande behandling.

Aktiviteter under sommaren – Nattvandring och ”walking for peace”

Med start 4 juni till 9 juli kommer mobila trygghetsteamet att nattvandra under parollen “ walking for peace” för att främja tryggheten i Umeå.

Mobila trygghets teamet är ett initiativ av Ålidhems kyrka på Campus i samverkan med Umeå pastorat och interreligiösa rådet i Umeå, vandra för fred i bostadsområdet på Ålidhem och i centrala Umeå. Genom vandringen vill vi synliggöra fredsperspektivet genom representation av olika religioner och traditioner i samverkan för en social insats i vår stad.

Detta genom det interreligiösa nätverk som finns i Umeå berättar Mikael Åström initiativtagare för mobila trygghets­teamet. Vi kommer under kvällen att samverka och samspela med kommunens fältgrupp och med polisen som är med i uppstarten inför vandringarna.

I samband med skolstart kommer Umebrå i samarbete med Länsförsäkringar Västerbotten, polis och fältgruppen arrangera nattvandring för att fortsätta arbetet med att det ska vara en självklarhet att känna sig trygg i det offentliga rummet i Umeå.

Ett stort antal föreningar har anmält intresse, allt från fotbollsklubbar till sociala föreningar och etniska minoritets­föreningar. Under 10 helger kommer 20 föreningar att nattvandra på våra bostadsområden och i centrala Umeå, i samarbete med fältgrupp och polis.

Tryggheten i Umeå är ett lagarbete. Vi behövs – du behövs!

Kampanj – Våld i ungas nära relationer

Eleverna på Midgårdsskolans medieprogram har under våren arbetat i grupper med att skapa kampanjidéer för att motverka våld i ungas nära relationer. Kampanjpresentationen gjorde eleverna för Umebrå tillsammans med fler samarbetspartners som möter ungdomar i sin vardag, som Tjej- och kvinnojouren, Västangårds fritidsgård, Fältgruppen och polisen i Umeå.

Umebrå ansvarar för den kommun övergripande handlingsplanen mot våld som kommunfullmäktige beslutat 2020. Kampanjidén kring våld i ungas nära relationer kommer att var en del av höstens arbete för ett “Umeå fritt från våld”. Umebrå ska tillsammans med flera aktörer i Umeå intensifiera arbetet med förebyggande insatser, metodutveckling och uppföljning, kunskapsspridning och förstärkt samverkan om våld i kommunens alla verksamheter.

Utvecklingsanslag social hållbarhet

2021 inrättades ett utvecklingsanslag för social hållbarhet på sammanlagt 6 miljoner som syftar till att bidra till att Umeå ska växa – tryggt och säkert. Fyra ansökningar har kommit in: en gemensam ansökan från för- och grundskolenämnden, individ och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, en från fritidsnämnden, en från miljö- och hälsoskyddsnämnden och en från Tekniska nämnden, med fem delansökningar.

Den gemensamma ansökan från de IFN och utbildningsnämnderna har beviljats 2,9 miljoner kronor och kommer att rikta sig till mellanstadiets elever och deras familjer. De kommer att inrätta ett operativt team för att arbeta med barn som riskerar att fara illa. Den andra delen handlar om att arbeta i gymnasieskolan med att vidareutveckla konceptet – Människan bakom uniformen. Den tredje delen riktar sig till personer som är kriminellt aktiva, som handlar om att få stöd att komma ur sin kriminella livsstil.

Fritidsnämnden har beviljats 1,3 miljoner kronor för att erbjuda gratis lovaktiviteter för alla barn och unga i Umeå kommun i förskoleklass från 6–16 år. Projektet ska bedrivas i samverkan mellan bad, bibliotek, fritidsgårdar, fritids­banken, föreningsliv och kulturskolan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beviljats 550 tusen kronor om att utveckla nya insatser som gynnar barn och ungdomar som lever i hushåll med ansträngda ekonomiska förhållanden. Hushåll där barnfattigdom, överskuldsättning och avhysning är förekommande.

Tekniska nämnden har beviljats fyra delanasökningar på sammanlagt 1 miljon kronor.

  • Belysning för tryggare offentlig miljö ska belysa konstverket ”Fontänskulptur” på Renmarkstorget.
  • Östra Ersboda fotbollsplan och pumptrack ska rusta upp en befintlig grusplan samt preparera en ny pumptrackbana i grus.
  • Ålidhem centrum, södra entrén kommer att ruta upp baksidan av Ålidhem centrum.
  • Aktivitet året om kommer anordna belysning av 5 små pulkabackar och belysning av 20 närområdesparker i kommunen.

Lästips

Nationella Trygghetsundersökningen – kommunnivå

Nu har Brå släppt resultat från Nationella trygghetsundersökningen redovisade på kommunnivå. Det är en enkät­studie med självrapporterad utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Där kan vi jämföra oss med övriga Sverige.

Den nationella trygghetsundersökningen och resultaten på kommunal nivå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades