Bildmontage med ung leende tjej framifrån och samma tjej bakifrån med blåmärken på ryggen.

Bild ur kampanjen mot våld i ungas nära relationer.

Aktuellt från Umebrå – oktober 2021

Nu har Umebrås verksamhet dragit igång rejält efter en sommar som upplevts lugn, både av polis och fältgrupp. Umebrå har massor av spännande saker på gång. Det är allt från utbildningar, konferenser, kampanjer till nya medarbetare.

Medborgarlöften och arbete mot våld för modiga fastighetsägare

Våld och rädsla för våld hindrar både barn och vuxna att leva ett liv i trygghet. Vårt mål är att våldet ska upphöra, att hemmet ska vara en trygg plats för alla och att barn får växa upp i ett Umeå fritt från våld. Det finns en metod för att få fler att ingripa. En metod som varken kräver fysisk styrka, kostsamma utbildningar eller särskild taktik. Metoden heter huskurage. Den kräver däremot omsorg, omtanke och – mod.

Umebrå och polisen har engagerat flera fastighetsägare att införa metoden. Utbildning till fastighetsägare och fastighetsskötare kommer att starta under hösten.

Vill du anmäla ditt fastighetsbolag att gå med i huskurage?

Läs merNattvandring, trygghetsvärdar - Umeå kommun Länk till annan webbplats.

Kampanjsignatur - Vi måste prata om våldet.

Kampanj mot våld i ungas nära relationer

Midgårdsskolans mediaprogram har arbetat fram en kampanjidé Vi måste prata om våldet. Med stöd av Umeå kommun och Länsförsäkringar Västerbotten startar kampanjen vecka 40 och kommer att vara aktuell i nio veckor. Håll utkik i Umeås stadsliv där kampanjen och kommer att uppmärksammas.

 

Visste du att...

... 55 procent av tjejerna och 62 procent av killarna i åldern 13–20 år i Umeå aldrig har druckit alkohol?

Källa: Unga 20

Nattvandra för Umeås ungdomar

Vi vill att det ska vara självklart att känna sig trygg i Umeå – dygnet runt, året om. På bussen, i parken och på festivalen. Därför samarbetar Umebrå med Länsförsäkringar Västerbotten, Polisen och Fältgruppen på Umeå kommun kring nattvandring.

Engagera din förening

Vill din förening vara med och engagera er för Umeås ungdomar och samtidigt få ett bidrag till föreningen?

Anmäl din förening till Nattvandring 2022 genom att mejla till umebra@umea.se

Presentation Unga 20

Torsdag 30 september arrangerades ett webbinarium för att presentera resultaten av Unga 20-enkäten. Peter Thuresson och Josefina Rosenlöv, statistiker i Umeå kommun, som skrivit rapporten presenterade huvuddragen av resultaten. Det fanns möjlighet att ställa frågor till rapportskrivarna och till projektledaren för Unga-enkäten, Seth Åberg. Vi fick också ett praktiskt exempel från Åsa Sjöström som berättade om socialtjänstens nya enhet Prevention och tidiga insatser, och hur Unga 20 hjälper dem i sitt arbete.

Läs mer Unga20 – Hur mår tonåringarna i Umeå kommun? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visste du att...

... mer än hälften av antalet anmälda brott i nära relation under 2020 är brott som begåtts i en parrelation.

Källa: Våldskartläggning Umeå kommun 2021

Hur kan kommun och näringsliv skapar vi en tryggare stad tillsammans?

Onsdag 20 oktober arrangerar vi Umebrå Forum – med tema Tillsammans för ett tryggare Umeå. Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet är centralt. Umeå kommun har lång erfarenhet av att samverka med företag för att tillsammans skapa en tryggare stad. Lokala företag har mycket kunskap om var och hur brott begås samt kloka tankar om hur brott kan förebyggas. De kan därför vara en viktig part i det brottsförebyggande arbetet. Med denna halvdagskonferens vill vi lyfta goda exempel och ha en dialog kring hur näringslivets roll i samverkan med kommunen kan uppmärksammas och stärkas. Höstens Umebrå Forum arrangeras av Visit Umeå och Umebrå.

Läs merUmebrå Forum - Umeå kommun
Där hittar du också länk till anmälan. Du kan välja att delta digitalt eller på plats på Umeå Folkets Hus.

Förstärkning hos Umebrå

Från 27 september förstärks laget hos Umebrå med en traineetjänst under 9 månader. Cecilia Falgas-Ravry kommer främst att jobba med medborgardialog i komplexa frågor som är kopplade till kommunfullmäktiges mål 2 och kommunfullmäktiges uppdrag 4:

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att hindra framväxten av segregation och utsatta områden i Umeå. I uppdraget ingår att utveckla arbetet hur kommunen mellan olika förvaltningar kan arbeta mer tillsammans, detta i syfte att förbättra och utveckla arbetsmetoderna för att skapa ännu bättre förutsättningar för tidiga insatser och långsiktiga verksamheter. Arbetet ska också inkludera andra offentliga aktörer som till exempel region och polis, samt ideell sektor.”

Sidan publicerades