Delta i forum, utbildning och teater med Umebrå

Aktuellt från Umebrå, september 2023

Höstterminen är igång! Här kan du ta del av ett axplock av frågor Umebrå arbetar med just nu. Bland annat arrangerar vi Umebrå forum i november och du kan ta del av både utbildning och teater. Välkommen till hösten med Umebrå!

Arbetet med Umeå växer tryggt och säkert fortsätter

Ett av kommunens övergripande mål är att Umeå ska växa tryggt och säkert, utan något utsatt område. Därför har polis och kommun sedan flera år tillbaka samarbetet inom ramen för en särskild satsning, med fokus på förebyggande arbete och trygghetsskapande insatser. Den utvärdering som gjorts av Umeå universitet visar att arbetet gjort skillnad, men också att framgångsrik förändring kräver långsiktighet. Det är viktigt att hålla i och hålla ut.

Därför fortsätter Umeå växer tryggt och säkert – men med en ny inriktning. Världen omkring oss förändras; nationella trender, inte minst gällande organiserad brottslighet, påverkar även oss i Umeå. För att kraftsamla tillsammans där det mest behövs håller vi därför på att ta fram en uppdaterad lägesbild. Under hösten kommer Umebrå intervjua chefer och medarbetare från olika förvaltningar, samt representanter för civilsamhället, för att fånga upp vad de anser mest angeläget att rikta in det förebyggande arbetet på, för att Umeå ska fortsätta växa tryggt och säkert.

Umebrå forum torsdag 9 november

Är du nyfiken på arbetet eller vill du själv bidra? Kom då till Umebrå forum, torsdag eftermiddag 9 november, så berättar vi vad vi har kommit fram till. Då får du tillfälle att tycka till och bidra med egna förslag. Mer information om Umebrå forum kommer inom kort. Håll utkik!

Ny lag om kommuners brottsförebyggande ansvar

Sedan juli är en ny lag på plats, som rör kommuners brottsförebyggande arbete. Kommuner ska samordna det lokala brottsförebyggande arbete, samverka med polis och andra aktörer, samt ta fram en lägesbild över all brottslighet som sker i kommunen.

Umeå kommun har redan kommit långt i det brottsförebyggande arbetet och flyttar nu fram positionerna ytterligare. Under hösten kommer Umebrå samverka med statistiker på Strategisk utveckling för att samla all befintlig information kring brottsligheten i Umeå, och producera en utförlig men också användarvänlig lägesbild. Lägesbilden kommer ligga till grund för en ny åtgärdsplan, som vi hoppas också kan vara av intresse för allmänheten, och utgöra en kunskapsbaserad utgångspunkt i det offentliga samtalet kring brottslighet och förebyggande arbete Umeå.

Basutbildning – riskbruk, skadligt bruk, beroende

Tredagars basutbildning som bygger på de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen. Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol och/eller droger. Syftet med utbildningen är att personalgrupper inom och utanför den egna organisationen ska få en gemensam kunskapbas som kan bidra till goda förutsättningar för samarbete över huvudmannagränser.

Utbildningen är kostnadsfri och omfattar tre heldagar under hösten 2023: digitalt 28 september, på Norrlands universitetssjukhus, Umeå 26 oktober och på Campus Skellefteå 23 november. Sista anmälningsdag är 15 september.

Anmäl dig till basutbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om utbildningen , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommande aktiviteter

En vecka fri från våld – vecka 47

Kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör, och att sprida kunskap om att våld går att förebygga.

Nationellt leds initiativet av Unizon och MÄN, med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner.

Vi alla som engagerar oss för att Umeå ska bli en stad fri från våld uppmanas att delta, inspireras och göra aktiviteter under veckan.

Har du en planerad aktivitet?

Om din verksamhet har planerade aktiviteter under vecka 47, som skulle passa in i temat för En vecka fri från våld, mejla gärna till oss på umebra@umea.se

En kvinna tittar i kameran. I bakgrunden blir en annan kvinna misshandlad.

Teater i samband med En vecka fri från våld

Anmäl dig redan nu för att se teaterföreställningen Jag skulle då gå vid första slaget.

Tid: Torsdag 23 november, klockan 13.00–16.00
Lokal: Umeå folkets hus, Studion

Teaterföreställningen är kostnadsfri, men platserna är begränsade. Därför behöver vi din anmälan redan nu.

Anmäl dig

Full koll

Är det verkligen så farligt om en tonåring dricker lite nån gång ibland? Spelar mitt ”nej” ens någon roll? Länsstyrelserna har tagit fram ett nytt material som handlar om ungdomar, alkohol och andra droger med fakta och tips till såväl vårdnadshavare som till dig som kanske möter tonåringar i ditt arbete.

Läs mer på fullkoll.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våld mot personer med funktionsnedsättningar

I MFD:s (Myndigheten för delaktighet och inflytande) material om våld mot personer med funktionsnedsättningar finns en kartläggningsdel, och också en del om våldsförebyggande arbete samt tips på forskning och goda exempel och konkreta tips från olika verksamheter runt om i Sverige att inspireras av.

Ta del av MFD:s material: Våld mot personer med funktionsnedsättning (MFD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades