Bord med kaffekopp, anteckningsblock, penna och övre delen av en affisch med texten Ditt missbruk drabbar också andra.

Detalj ur kampanj skapad av elever vid Midgårdsskolan.

Elevers kampanjer om missbruk ställs ut

Vid flera tillfällen har Umebrå, verksamhet för drog- och brottsförebyggande, samarbetat med programmet Estetik och media vid Midgårdsskolan. Eleverna har fått i uppdrag att skapa förslag till informationskampanjer med ett specifikt tema. I höst har temat varit missbruk och beroende. Nu blir årets elevarbeten utställning på Västerbottens museum.

Elever i årskurs två vid Midgårdsskolans program Estetik och media har i grupparbeten skapat informationskampanjer om missbruk och beroende på uppdrag av Umebrå. Syftet har varit att skydda unga från drogernas konsekvenser. Arbetet har eleverna gjort under fem lektioner inom ramen för kursen Medier, samhälle och kommunikation, och i samarbete med kursen Naturkunskap 1b. Umebrå arbetar med drog- och brottsförebyggande i kommunen och har gett årets uppdrag till gymnasieeleverna i samverkan med Polisen Umeå, Junis Umeå, elevhälsan, preventionsenheten och socialtjänsten.

Vernissage onsdag 7 december 17.00

Elevernas grupparbeten har resulterat i en utställning Missbruk och beroende – informationskampanjer av gymnasieelever. Den ställs ut på Västerbottens museum och finns att se under tiden 7–14 december 2022.

Förutsättningar för grupparbetet

Kampanjen skulle innehålla ett namn och en grafisk profil, bilder, film eller foton som kommunicerar budskapet med en eller flera avsändare. Arbetet skulle också innehålla förslag till affisch, informationstext, och valfria enheter som bland annat strategi för sociala medier. En planerad aktivitet skulle presenteras, tillsammans med en teoridel där strategi och mål skulle beskrivas.

Information utifrån analys

Uppdraget bakom kampanjerna bestod av, att ta fram förslag till en informationskampanj riktad till unga i Umeå, i ämnet; missbruk, beroende, utsatthet och anhörigproblematik med målgruppen unga i Umeå. Eleverna skulle analysera läget bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet, och skapa en kampanj utifrån analysen med frågeställningarna:

  • Vilka är de allvarligaste problemen och vilka kan konsekvenserna bli?
  • Hur ser verkligheten ut och på vilket sätt behöver den förändras?
  • Vilken är den viktigaste målgruppen för att uppmärksamma problemet och rikta kommunikationen till?
Sidan publicerades