Tre personer, en kvinna och två män tar emot ett pris.

Charlotta Rehnman Wigstad, direktör för CAN, med Leif Lundin, Ingången, Umeå kommuns alkohol- och drogrådgivning, och Seth Åberg, Umeås brotts- och drogförebyggande verksamhet, Umebrå, när Umeå tog emot priset som Årets förebyggande kommun 2021. Foto: Per-Olof Svensson.

Umeå är årets förebyggande kommun

Umeå kommun har utsetts till "Årets förebyggande kommun" 2021. Utmärkelsen delades ut under konferensen Förebygg.nu i Göteborg och togs emot av representanter för Umeås brotts- och drogförebyggande verksamhet, Umebrå.

– Det är fantastiskt roligt att få ta emot det här priset, eftersom det är ett kvitto på att vi lever upp till vårt medborgarlöfte om att göra vårt yttersta för att skydda unga i Umeå från alkohol, narkotika och andra droger, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen, och ordförande för Umebrå.

Priset Årets förebyggande kommun tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i ett så kallat preventionsindex. Preventionsindex omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan när det gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Särskilt vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) delar årligen ut priset Årets brottsförebyggande kommun för att uppmärksamma det förebyggande arbete som genomförs på olika håll i landet. Enligt prismotiveringen uppvisar Umeå kommun en hög närvaro och en långsiktighet när det gäller förebyggande arbete mot ANDT. Kommunen bidrar med goda exempel i sitt arbete och är inspirerande för hela länet.

– Jag ser framför allt priset som ett erkännande av det allt det förebyggande arbete som genomförs med stort engagemang på olika håll i kommunen varje dag. Jag tänker inte minst på personalen inom skolan, men också personal inom socialtjänst och fritid. Det senaste året har vi dessutom växlat upp vårt arbete, bland annat genom att starta en preventionsenhet och en föräldrastödsenhet inom socialtjänsten, vilket visar att vi även i fortsättningen tar ANDT-frågorna på allvar, säger Seth Åberg, processledare, Umebrå.

Priset Årets förebyggande kommun har årligen delats ut av CAN sedan 2011. Juryn för 2021 års priser har bestått av representanter från CAN, IQ och länsstyrelserna.

Mer information

Umebrå är Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd. Umebrå består av representanter från kommunen, polisen och Region Västerbotten. Umebrå ansvarar för samverkansöverens­kommelsen som finns mellan Umeå kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Umeå inklusive medborgarlöften och Umebrås upp­dragsplan. I uppdragsplanen finns insatser särskilt prioriterade som riktar sig till unga, samverkan med ideell sektor och jämställdhetsinsatser för att förebygga brottslighet och droger.

Läs mer om brottsförebyggande arbete

Läs mer om hur samarbete ger ett tryggare Ålidhems centrum

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. CAN:s uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör CAN genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser. CAN är en del av civilsamhället med omkring 50 medlemsorganisationer. CAN har stora och återkommande mätningar med hög tillförlitlighet.

Läs mer på www.can.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades