Digital tematräff: Motorburen problematik

Anmälan till tematräff

Stöldskyddsföreningens lokalstyrelse i Västerbotten bjuder in till en digital träff om motorburen problematik. Stöldskyddsföreningen i Västerbotten består av representanter från Polismyndigheten, kommuner, försäkringsbolag samt Länsstyrelsen. 

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.

Här kan du ladda ner och läsa programmet

När? Tisdag 1 mars

Tid? Klockan 8.30–12.00

Hur? Digitalt via Teams. (Länk kommer att skickas till dig via mejl inför träffen.)

Sista anmälningsdag 25 februari.

Så behandlar vi dina personuppgifter
Det är Kommunstyrelsen i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna administrera och återkoppla till deltagarna. Den lagliga grunden för behandlingen är att den sker för att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de behövs för behandlingens ändamål och kommer därefter att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig får bara överföras till ett land utanför EU/EES under vissa förutsättningar, kontakta dataskyddsombudet om frågor om överföring till tredjeland uppstår. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag t.ex. enligt offentlighetsprincipen. Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen, eller vill komma i kontakt med oss av någon annan anledning, gör du det enklast genom att kontakta oss via ksdiarium@umea.se Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering. För att göra något av detta kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@umea.se eller via brev, Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå. Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr. Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Om du har funderingar kring tematräffen, kontakta gärna oss på Umebrå.

umebra@umea.se

Sidan publicerades