Stäng

Kris och krisberedskap

Umeå ska vara en trygg kommun att bo i och kommunen ska vara motståndskraftig och väl förberedd inför kriser och hot. Vi ska ha en god förmåga att hantera allvarliga och extraordinära händelser, vilket inbegriper kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka kommunens egen verksamhet samt planering för hur dessa ska reduceras eller tas bort.

Kommunen ansvarar för att analysera risker och sårbarheter inom kommunens gränser. Kommunen planerar också inför olika kriser som kan drabba oss. Kommunen ansvarar för att leda och samordna krishanteringen i kommunen. Det är också vårt ansvar att svara för dialog mot andra myndigheter när det gäller krisberedskap och uppgifter.

Alla har ett ansvar

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands och för vår egen och våra anhörigas säkerhet. I det egna ansvaret ligger en skyldighet att vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Vid en samhällsstörning måste de flesta vara beredda på att kunna klara sig själv en tid. Hjälpen kommer först gå till dem som bäst behöver den. Det kan vara till exempel äldre eller sjuka människor eller barn som inte har samma förmåga att ta ett eget ansvar.

Din krisberedskap och krislåda

Sidan publicerades