Stäng

Utbildningar hos Umeåregionens brandförsvar

Alla utbildningar är inställda tills vidare för att minska smittspridningen av covid-19.

En viktig del i att vara en säker kommun är att utbilda allmänheten för att kunna förhindra eller begränsa skador på grund av olyckor. Umeå kommun har som mål att den enskilde ska kunna påbörja en första skadebegränsande åtgärd inom två minuter från det att en olycka upptäcks.

Utbildningar vi erbjuder

Vi erbjuder flera utbildningar i samverkan med Brandskyddsföreningen:

Utbildning till barn i skolan

Varje år utbildas alla elever i årskurs 2 i brandkunskap då vi besöker klasserna. Alla förskoleklasser i kommunen har möjlighet att komma på besök till brandstationen. Barnen får då lära sig att ringa 112, prova att krypa i mörker och självklart får alla prova att sitta i brandbilen.

Tillfälligt uppehåll i utbildningarna

Med anledning av risken för spridning av coronavirus har vi ställt in samtliga utbildningar i brandförsvarets regi under en period framöver. Vi räknar med att komma igång med utbildningsverksamheten igen när läget förbättras, förhoppningsvis hösten 2020.

Sidan publicerades