Dags att lämna in årsräkning och redogörelse

Senast den 28 februari ska årsräkningen för redovisningsåret 2023 ha kommit in till Överförmyndarenheten.

Om ditt uppdrag omfattar förvalta egendom ska du lämna in både årsräkning och redogörelse. Om ditt uppdrag endast omfattar bevaka rätt och/eller sörja för person ska du bara lämna in en redogörelse.

Årsräkning via e-tjänsten e-godman

Du kan göra årsräkningen i e-tjänsten e-godman. Du kan använda e-tjänsten även om du bara ska lämna in en redogörelse.

Läs mer och logga in

Årsräkning på pappersblankett

Instruktioner om hur du fyller i blanketten hittar du på Blanketter och informationsmaterial på Umeå kommuns hemsida, här finns även årsräkningsblanketter för utskrift.

Kom ihåg att skriva under blanketten med bläckpenna.

Årsräkning på pappersblankett, inklusive underlag, skickas till:
Umeå kommun
Överförmyndarenheten
901 84 Umeå

Örnsköldviks kommun
Överförmyndarenheten
891 88 Örnsköldsvik

Lämna in följande underlag tillsammans med årsräkningen

  • Årsbesked över samtliga tillgångar.
  • Kontoutdrag från transaktionskontot för hela redovisningsperioden. Saldot ska framgå löpande.
  • Underlag för inkomster, ersättningar och bidrag.
  • Kvittenser på kontanter du lämnat till huvudmannen eller personal.
  • Specifikation över vad som ingår i kategorin Övriga utgifter. Se bifogad fil.
  • Betalordrar, om sådana använts för att betala räkningar.
  • Skulder: underlag från långivare eller fordringsägare och eventuell sammanställning.

Du kan lämna in årsräkningen även om du saknar något underlag. Informera i så fall oss om det och komplettera med underlagen så snart som möjligt.

Redogörelse

Vi vill att du använder vår blankett för redogörelsen, den senaste versionen finns bifogad. Redogörelsen ska innehålla information om vilka kontakter du tagit för huvudmannens räkning och vad du gjort i ditt uppdrag i övrigt.

Om du bara ska lämna in redogörelse och begär arvode behöver vi få in underlag om din huvudmans tillgångar den 31 december och årsinkomst för 2023. Vi behöver det för att kunna avgöra vem som ska stå för arvodet, huvudmannen eller kommunen.

Förenklad redovisning

Du som har ett beslut om förenklad redovisning ska, om det inte framgår något annat i beslutet, redovisa huvudmannens tillgångar i början och i slutet av redovisningsåret. Du behöver alltså inte fylla i inkomster och utgifter på blanketten.

Tillsammans med redovisningen ska du skicka med årsbesked och kontoutdrag (där saldo framgår löpande).

Kom ihåg att även fylla i och skicka med redogörelseblanketten.

Beställning av underlag från Försäkringskassan

Om du har en huvudman med ersättning från Försäkringskassan ska du beställa underlag från dem inför din årsredovisning. Du beställer underlaget via Mina sidor på Försäkringskassans webbplats och tjänsten är tillgänglig under perioden 9 januari till 31 mars. Välj att logga in som ställföreträdare och logga in med ditt eget personnummer och bank-id. Läs mer hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behöver du mer tid?

Om du inte kan lämna in årsräkningen i tid, till exempel för att du blivit sjuk, kan du ansöka om anstånd. Ansökan ska göras skriftligt per mejl eller post. Du måste vara tydlig och ange skäl till varför du behöver anstånd.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till överförmyndarenheten 090-16 61 00.

Sidan publicerades