Inriktningar och ansökan

De dagliga verksamheterna är uppdelade utifrån spår och vilken verksamhet du får placering på beror på dina egna önskemål och behov av insatser.

Fem olika spår

Inom alla spår tränas dina förmågor för att klara arbetslivets basala krav och bli så självständig som möjligt utifrån dina förutsättningar.

 1. Personer som har behov av struktur och rutiner för att vardagen ska fungera samt har stort behov av nära personalstöd. Den dagliga verksamheten kan innehålla gruppaktiviteter, arbetsuppgifter, sinnesupplevelser.
  Riktar sig till personer med autism, PWS och liknande stödbehov.
 2. Personer som har behov av till exempel sinnesupplevelser, rörelse och drama.
  Riktar sig till personer på tidig utvecklingsnivå.
 3. Exempel på aktiviteter kan vara skapande, caféverksamhet, media och legoarbeten.
  Riktar sig till personer med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning.
 4. Individuell extern placering. Personerna har kontakt med en arbetskonsulent från daglig verksamhet men har en handledare från arbetsplatsen som stöd i arbetsuppgifterna.
 5. Personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Aros sysselsättning

Vem riktar sig daglig verksamhet till?

Personer som tillhör personkrets ett och två i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade kan ha insatsen.

Personkrets ett innebär:
Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets två innebär:
Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personer med beslut enligt socialtjänstlagen kan också ha sysselsättning i form av dagverksamhet i vissa fall.

Så här ansöker du

För att kunna delta i en daglig verksamhet behöver du ansöka om insatsen och få den utredd hos kommunens handläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål och förutsättningar. Därefter prövas ansökan och du får ett beslut. Om du får bifall har du möjlighet att delta i någon av verksamheterna som erbjuds utifrån dina behov.

Sidan publicerades