Unga, glada personer promenerar på fält. Träd i bakgrunden.

Foto: Homerun Festivals.

Företag nattvandrar för trygghet

Revisions- och rådgivningsföretaget PwC med kontor i Umeå vill bidra till det förebyggande arbetet och är därför med och nattvandrar under Brännbollsyran. Nattvandring pågår sedan många år tillbaka och Umebrå samordnar upplägget tillsammans med socialtjänstens fältgrupp och polisen.

– PwC har sedan länge arbetat med samhällsnytta på olika sätt och en del av det arbetet innebär att alla medarbetare under minst en dag under året engagerar sig i ett projekt som direkt bidrar till samhällsnytta. I år har PwC i Umeå valt att delta i nattvandring i samband med Brännsbollsyran och skolavslutning, säger Håkan Jonsson, kontorschef PwC i Umeå.

Fyra medarbetare hos PwC kommer att nattvandra under Brännbollsyran sista maj, och fem medarbetare deltar i vandringen under skolavslutningen i slutet av vecka 24.

Ersättning till föreningar

I samband med nattvandring betalas en ersättning ut till nattvandrande föreningar medan företag och andra större organisationer som deltar följer ordinarie upplägg, men utan ersättning. Dit hör till exempel PwC, LF Västerbotten, Svenska kyrkan och Bris, som bidrar med volontärer.

– Det är glädjande att fler ser att insatsen de gör är viktig, också utan den ekonomiska ersättningen, säger Ulrika Granskog, brottsförebyggande samordnare Umebrå.

Efter varje genomförd nattvandringsperiod betalas en ekonomisk ersättning ut till föreningar vars medlemmar deltagit. För att en förening ska kunna erhålla ersättning krävs att minst fyra medlemmar vandrat. Att endast registrerade föreningar kan ta del av ersättningen är för att också kunna stötta föreningsverksamheten och som därmed kan förse våra barn och unga med gemenskap och en meningsfull fritid.

Medarrangörer

Det är kommunens brottsförebyggande verksamhet Umebrå som, tillsammans med Lokalpolisområde Umeå och socialtjänstens fältgrupp, arrangerar nattvandringen i Umeå. Under många år har även LF Västerbotten samarbetat med kommun och polis för att nattvandringar ska kunna genomföras för ungas trygghet på kvällar och helger i Umeå.

– Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg i Umeå – dygnet runt, året om, på bussen, i parken och på festivalen. Därför har vi under många år samarbetat med Umebrå, polisen och fältgruppen genom nattvandring i Umeå, säger Ewa Renkonen, skadeförebyggare LF Umeå.

Mer information

Vill du veta mer om nattvandring? På vår webbplats finns mer information och där kan du också gå Lilla nattvandrarskolan: www.umea.se/nattvandring

Mer om Umebrå finns här: www.umea.se/umebra och på Brottsförebyggande arbete.

Sidan publicerades