Projekt Vårda Umeå ger nyanlända ukrainare inträde på arbetsmarknaden

Kommunens arbetsmarknads- och integrationsavdelning har beviljats medel från länsstyrelsen för utbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning. Målgruppen inkluderar även ukrainare som har kommit under det så kallade massflyktsdirektivet.

Syftet med projektet är att möjliggöra för nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning eller erfarenhet inom densamma att komma ut i arbetslivet samt att möta det kompetensförsörjningsbehov som finns inom vård och omsorg på både kommunal och regional nivå.

För att antas till projektet krävs att sökanden har utbildning i och/eller arbetslivserfarenhet av arbete inom vård och omsorg. De antagna deltagarna erbjuds heltidsstudier i svenska med fokus på termer som används inom vården. Utöver studier i svenska får deltagarna även göra studiebesök för att träffa vårdpersonal och observera hur arbetet läggs upp på olika vårdinrättningar i kommunen. Projektverksamheten bjuder dessutom in yrkesverksamma gäster till klassrummet för att berätta om sitt specifika vårdyrke, samt chefer och rekryterare från olika enheter. Studierna leds av en lärare i svenska som andraspråk med stöd av en språkstödjare i ukrainska och ryska.

I dagsläget deltar 20 flyktingar från Ukraina, och verksamheten har ett löpande intag allteftersom fler anländer till Umeå.

Förhoppning om fortsättning på projektet

Vårda Umeå pågår mellan september och december i år. Planen är att i höst söka ytterligare medel från Europeiska socialfonden för att kunna fortsätta under 2023 och då också bredda undervisningen till att inkludera yrkessvenska inom fler bristyrken.

Sidan publicerades