Samling i Gimonäs Cykelklubb.

Det är många organisationer och föreningar som arbetar för vårt hållbara samhälle.

För föreningar

Är du aktiv i en förening som har idéer för ett mer hållbart Umeå? Vi vill gärna höra mer om din förenings idéer. Kanske kan det vara något som kan bidra till att nå Umeås lokala miljömål? Använd gärna vår Förslagslådaöppnas i nytt fönster och berätta mer!

Ett konkret och återkommande stöd för idella föreningar är Miljöskjutsen som du kan läsa om här nedan.

Miljöskjutsen

Ett stöd för en mer hållbar framtid! Miljöskjutsen är ett återkommande stöd och under våren har föreningar kunnat söka upp till 20 021 kr hos Föreningsbyrån på Umeå kommun. Syftet med miljöskjutsarna är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. I år är fokus på klimatrelaterade insatser som kan stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå.

Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå

Ideella föreningar kan sedan 2017 söka stöd för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt. De här projekten ska knyta an till en eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna startade som ett initiativ inom ramen för Green Umeå.

För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå är fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Stödet ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun.

Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Umeå kommun i samråd med föreningsbyrån.

Under 2020 delades fyra miljöskjutsar ut och de gick till Umeå Kanotklubb för Digital incheckning att låna kajak av UKK, Earth Organisation for Sustainability för Umeå Agritopia 2030, Röbäcks IF för minskad spridning av mikroplaster och Stöcke IF för en informationskampanj om laddstolpar.

Vem kan få bidrag?

Stödet ges till projekt som:

Läs om tidigare miljöskjutsar och inspirerande exempel!

Läs om Den stora cykelfesten 2019.

Läs intervju om miljöskjutsen "Save the Baltic" 2018.

Här kan du läsa om miljöskjutsarna 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer att tänka på:

Ansvarig för projektet behöver vara 18 år eller äldre. Projekt ska vara alkohol- och drogfria enligt Umeå kommuns riktlinjer. Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet. Projekten redovisas efteråt, antingen genom text och bild, text och ljud eller text och film. En tydlig ekonomisk redovisning krävs. Stödet söks via blankett för projektbidrag där ”Miljöskjuts” som inriktning väljs.

Länkar

Globala målen
globalamalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationella målen
sverigesmiljomal.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ Föreningsbyrån
Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Katharina Radloff
Miljöstrateg
Övergripande planering, Umeå kommun
090-16 14 46
katharina.radloff@umea.se

Annika Myrén
Projekledare för Klimatneutrala Umeå
Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun
090-16 12 45, 070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Ida-Maria Hallberg
Handläggare för Miljöskjutsen
Föreningsbyrån Umeå kommun
090-16 21 45
ida-maria.hallberg@umea.se

Sidan publicerades