Startsida Umeå kommun
Rådslag 2018

Rådslag 2018

Det börjar bli höst. Då är det dags för...

Rådslag för hållbar utveckling!

För sjätte året i rad utmanar Umeås ungdomar kommunens beslutsfattare att tänka nytt för ett hållbart Umeå. Frågan är mer aktuell än någonsin. Vad kommer vi att få möta i år?

Rådslag för hållbar utveckling är ett unikt evenemang där Umeås ungdomar möter beslutsfattare och berättar hur de ser på sin egen kommuns hållbara utveckling — den här gången med fokus på hållbarhet i vardagslivet: "Hållbart där vi bor, men hur då då?" och som vanligt med de globala målen som utgångspunkt.

Rådslaget är viktigt

Hållbarhetsfrågor — sociala, ekonomiska och ekologiska — kan drivas av alla. I alla åldrar. Beslutsfattare, tjänstemän, företag och experter kan se till att idéer och innovationer blir genomförda. Med detta inspirerande och involverande seminarium, med utställningar och workshops om den hållbara staden, krokar vi arm för framtidens Umeå.

Nyheter i årets rådslag

I år deltar elever från Dragonskolan, Ålidhemsskolan och Tegs centralskola. Nyhet för i år: vi kommer alla få höra hur t ex beslutsfattare, experter, företag och innovatörer tar sig an elevernas inspel.

Ta tillfället att höra elevernas åsikter och diskutera framtiden med dem!

Observera att årets rådslag är en halvdag där vi bjuder på eftermiddagsfika.

Umeå kommun hälsar dig varmt välkommen

Måndag 21 oktober, kl. 12:00 - 15:30, på Nolia, Zonen.

Program

Ett mer detaljerat program kommer.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. Här finns anmälningsformuläret.

Kontakt

Erika Åberg
enhetschef
Naturskolan
Umeå kommun
070-569 03 21
erika.aberg@umea.se

Johan Sandström
energi- och klimatstrateg
Umeå kommun
090-16 16 65
070-254 45 78
johan.sandstrom@umea.se

Rådslag för hållbar stadsutveckling

Sidan har granskats 2019-09-20

Sidans kortadress: www.umea.se/radslag