Startsida Umeå kommun

Stadsarkivet

Stadsarkivet i Umeå kommun slutarkiverar kommunens handlingar och utför även annan arkivverksamhet. Välkommen att ta kontakt om du vill forska i eller ta del av äldre kommunala handlingar.

Nationell arkivdatabas

Stadsarkivet har ambitionen att från och med 2019 publicera färdiga förteckningar av arkiv i Nationell arkivdatabas.
Kontakta oss om du har frågor om vårt arkivbestånd.

Riksarkivets digitala forskarsal

Sedan 2010 har Stadsarkivet börjat skanna vissa handlingar, bland annat för publicering i Riksarkivets digitala forskarsal. För att ta del av handlingar på SVAR hemifrån krävs i dagsläget ett abonnemang. SVAR kan även nås kostnadsfritt från de flesta bibliotek och många arkivinstitutioner.

Hittills publicerat på SVAR (september 2019):

  • Obbola byarkiv (1729–1928)
  • Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1868–1888 (med vissa luckor)
  • äldre examenskataloger från Umeå stads folkskolestyrelse, Umeå landskommuns skolstyrelse, Holmsunds köpings folkskolestyrelse, Hörnefors kommuns folkskolestyrelse och Sävars kommuns folkskolestyrelse
  • Huldtska släktarkivets fotografisamling.

Stadsarkivets ambition är att fortsätta skanna och publicera examenskataloger på SVAR från folkskolestyrelsearkiv. Handlingar från andra arkivbildare finns också med i planeringen.

Dataarkiv
Kontakt

Stadsarkivet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)
stadsarkivet@umea.se

090-16 57 82 (forskarservice), vardagar, klockan 09.00–12.00, 13.00–16.00

Semesterstängt 29 juli - 11 augusti (veckorna 31-32).

Begränsad service 24 juli - 14 augusti.

Besök

Stadsarkivet finns i Umestan företagspark, hus 2, på andra våningen. Umestan är det gamla regementsområdet I 20, cirka två km NV om Umeå centrum.

I sommar har vi semesterstängt 29 juli - 11 augusti (veckorna 31-32).

Besökstider är normalt vardagar klockan 09.00–16.00 med lunch 12.00–13.00. Kontakta oss gärna innan besök så att vi kan säkerställa att personal finns på plats.


Vem, var och när?

Stadsarkivet önskar hjälp med uppgifter om 14 gamla skolfotografier: namn på personerna på bilderna, skolans eller skolornas namn och årtal för fotografierna.

Fotografier

Meddela gärna uppgifter till:

Niklas Ljungholm
090-16 59 10

Carl-Oskar Lundström
090-16 59 11

stadsarkivet@umea.se

Undersidor

Sidan har granskats 2019-09-24

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsarkivet