Startsida Umeå kommun

Stadsarkivet

Stadsarkivet i Umeå kommun slutarkiverar kommunens handlingar och utför även annan arkivverksamhet. Välkommen att ta kontakt om du vill forska i eller ta del av äldre kommunala handlingar.

Nationell arkivdatabas

Stadsarkivet har ambitionen att från och med 2020 publicera färdiga förteckningar av arkiv i Nationell arkivdatabas.
Kontakta oss om du har frågor om vårt arkivbestånd.

Riksarkivets digitala forskarsal

Sedan 2010 har Stadsarkivet börjat skanna vissa handlingar, bland annat för publicering i Riksarkivets digitala forskarsal.

Hittills (september 2020) är följande publicerat i Riksarkivets digitala forskarsal:

  • Obbola byarkiv (1729–1928)
  • Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1868–1888 (med vissa luckor)
  • äldre examenskataloger från Umeå stads folkskolestyrelse, Umeå landskommuns skolstyrelse, Holmsunds köpings folkskolestyrelse, Hörnefors kommuns folkskolestyrelse och Sävars kommuns folkskolestyrelse
  • Huldtska släktarkivets fotografisamling.

Stadsarkivets ambition är att fortsätta skanna och publicera examenskataloger från folkskolestyrelsearkiv. Handlingar från andra arkivbildare finns också med i planeringen.

Dataarkiv
Kontakt

Stadsarkivet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)
stadsarkivet@umea.se

090-16 57 82 (forskarservice), vardagar, klockan 10.00–12.00,
13.00–16.00


Besök

Med anledning av coronavirus så uppmanar vi forskare och andra besökare som känner sig det minsta sjuka eller har något av de vanliga symptomen för covid-19 att inte besöka arkivet.

Stadsarkivet finns på adress Kaserngatan 3 i Umestan företagspark. Du hittar oss på andra våningen i huset (kallat hus 2). Umestan är det gamla regementsområdet I 20, cirka två km NV om Umeå centrum.

Besökstider är normalt vardagar klockan 09.00–16.00. Kontakta oss gärna innan besök så att vi kan säkerställa att personal finns på plats.

Vem, var och när?

Stadsarkivet önskar hjälp med uppgifter om 14 gamla skolfotografier: namn på personerna på bilderna, skolans eller skolornas namn och årtal för fotografierna.

Fotografier

Meddela gärna uppgifter till:

Niklas Ljungholm
090-16 59 10

Carl-Oskar Lundström
090-16 59 11

stadsarkivet@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-16

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsarkivet