Norrsken över Umeå centrum och Umeälven.

Att delta i firandet

Jubileumsåret hade ett antal teman som ringade in vad vårt firande skulle handla om. Alla arrangemang som genomförts inom ramen för Umeås 400-årsfirande gick att knyta till ett eller flera av dessa teman.

 • Älvslandskapet
 • Blicka mot framtiden – ny teknik och innovation
 • Cirkulär ekonomi och hållbarhet
 • Demokrati
 • Staden Umeå fyller år
 • Umeå ur ett historiskt perspektiv

Idéer kring aktiviteter och arrangemang skickades in till projektkontoret för Umeå400 som sedan beslutade vilka initiativ som skulle bli en del av firandet.

Grafisk profil och logotyp

Alla arrangemang som var en del av Umeå400 hade tillstånd att använda logotyp och illustrationer för Umeå400. Logotypen fick endast användas i kommunikation kring arrangemangen. Den grafiska profilen och logotypen fick och får inte användas i andra sammanhang.

Söka bidrag

Umeå400 hade ett utvecklingsstöd som föreningar kunde söka för att genomföra arrangemang eller projekt som ingår i firandet av Umeås 400-årsjubileum. Stödet gällde för insatser av tillfällig karaktär.

Stödet kunde sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Gemensamma utgångspunkter

 • Tar avstamp mot framtiden.
 • Fortsätter profilera Umeå som ledande kultur- och idrottsstad i Sverige.
 • Utveckla nätverk, marknadsföring och kommunikation. I detta arbete tar vi vara på guldkornen från Umeås kulturhuvudstadsår.
 • Ett 400-årsfirande med olika arrangemang som även ger positiva effekter för besöksnäringen.
 • Samverkan och delaktighet med olika aktörer, civilsamhället, föreningsliv, universitet och näringsliv.
 • En möjlighet att engagera sig redan under planeringsperioden 2021.
 • Olika samverkansmodeller kan utvecklas i dialog med Umeåborna.
 • Utgångspunkten är att blicka mot framtiden, det innovativa Umeå med fokus på hållbarhet, demokrati och en framtidshälsning från Umeåborna.
 • Det historiska perspektivet ska lyftas in i utformningen av jubileumsåret.
 • Älvslandskapet har hög prioritet i utvecklingen av året.

I all samverkan med Umeå400 gäller att respektera grundläggande mänskliga rättigheter* vilket bland annat handlar om att alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning, ska kunna delta på lika villkor. Medverkan inom ramen för Umeås 400-årsfirande krävde också att det är partipolitiskt obundet.

*Enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Pdf med sammanställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jubileumsåret sammanfattat

Sidan publicerades