Namn (Sidans namn)

Lena Sandlin

Roll eller funktion

kanslichef, Umeåregionen

Telefon 1

090-16 13 32

Telefon 2

070-336 01 13

Telefon 3
Besöksadress
Postadress
Övrigt

Umeåregionens kansli
Renmarkstorget 5D
903 26 Umeå

Kontaktpersoner för samverkansområden

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.