Äldre med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Adhd och autism har ingen ålder. Ålder borde inte heller påverka hur vi ser varandra. Du som arbetar med att möta äldre i arbetet kan bidra till mänskligare möten genom att lära dig mer om äldre med adhd och autism.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. På deras webbplats kan du ta del av kunskapsmaterial för den som är äldre eller för dig som möter äldre med adhd och autism i ditt arbete.

 

Sidan publicerades