Nya riktlinjer för biståndshandläggning

Från och med den 1 april gäller nya riktlinjer för biståndshandläggning

Nya riktlinjer är framtagna och anpassade efter IBIC och det stöd Umeå kommun kan erbjuda. Det är också anpassat till det kommande verksamhetssystem som kommunen ska använda. Vissa schablontider är justerade, men de allra mesta kvarstår som tidigare.

De nya riktlinjerna finner du som extern hemtjänstutförare på informationssidan under boxen "Handläggning och dokumentation".

Kontakt

Vid ytterligare frågor, kontakta;

Jessica Attrakchi
Ärendehandledare
090- 16 49 17
jessica.attrakchi@umea.se

Sidan publicerades