Ny Socialtjänstlag

Med nya socialtjänstlagen 2025 ska socialtjänsten bli mer förebyggande, tillgänglig, tillitsskapande, jämställd och kunskapsbaserad.

Förslagen till ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen väntas träda i kraft i juli 2025. Enligt förslaget till ny lag ska socialtjänsten:

  • främja jämlika och jämställda levnadsvillkor
  • ha ett tydligare barnperspektiv
  • bli mer förebyggande och lätt tillgänglig
  • få möjlighet att ge insatser utan behovsprövning
  • bidra till samhällsplaneringen och planera insatser inom alla verksamhetsområden
  • vara kunskapsbaserad och ha god kvalitet.

SKR har tagit fram en ny webbplats som samlar kunskap, stöd och inspiration för kommuner att börja förbereda. På webbplatsen samlar SKR stöd och inspiration för socialtjänsten att börja ställa om till nya arbetssätt och förbereda inför nya lagen. Webbplatsen är under uppbyggnad och fylls på löpande.

 

Sidan publicerades