Rapport om differentisering av hemtjänst

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har publicerat en ny rapport om differentiering av arbetsuppgifter inom hemtjänst efter att ha slutfört sitt arbete på uppdrag av regeringen.

Andelen äldre i befolkningen ökar, samtidigt som äldreomsorgen har svårt att rekrytera och behålla personal. Att differentiera arbetsuppgifter har beskrivits som ett möjligt sätt att möta utmaningen, genom att arbetet delas upp så att olika personalgrupper utför olika arbetsuppgifter.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag undersökt hur vanligt differentiering är i hemtjänst riktad till äldre personer, samt vilka effekter differentieringen får för personerna som tar emot hemtjänst och för hemtjänstens organisationer.


Ta del av rapporten nedan.


Mer information

Dela på arbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., rapport av Myndigheten för vård och omsorgsanalys.

Sidan publicerades