Rekommendationer för att minska smittspridning

Vårdhygien har justerat dokumentet "Vårdhygienska riktlinjer för Covid-19, influensa och andra virusorsakade luftvägsinfektioner".

Rekommendationer som rör kommunal vård och omsorg:

  • Medarbetare ska stanna hemma när man är sjuk.
  • Uppmana besökare i våra verksamheter att inte komma om man känner sig sjuk och att använda handsprit/tvätta händerna extra noga då besök ändå görs. Vi kan inte införa besöksförbud.
  • Munskydd ska användas för vårdpersonal i alla patientnära möten (närmare än 2 meter)
  • Vid misstänkt eller konstaterad smitta (covid, influensa eller calici) gäller samma rutin som tidigare, det vill säga visir eller skyddsglasögon samt munskydd av typen IIR.
  • Säkra att anställda har utbildning i basala hygienrutiner och hur och när personlig skyddsutrustning ska användas.
  • Undvik trängsel i personalutrymmen
Sidan publicerades