Uppdaterad rutin och mall för rapportering av HSL-avvikelser

MAS har gjort vissa revideringar av rutinen och mallen för rapportering av HSL-avvikelser

En uppdatering har gjorts av rutinen och mallen för rapportering av HSL-avvikelser. Dessa finns nu upplagda för att ta del av under rubriken Avvikelser på Informationssidan.

 

Kontakt

Carina Edberg
Avtalskontroller
090-16 18 25
carina.edberg@umea.se

Sidan publicerades