Startsida Umeå kommun
Meny

Ansökan, söka skola

Pedagogiska placeringsenheten tar emot alla ansökningar till kommunal skola.  Ansökan behöver signeras av båda vårdnadshavarna. Om det finns fler sökande än antal lediga platser måste urval göras. Läs om beslutade urvalskriterier.

Du hittar kommunala skolor här.

Om du önskar att ditt barn ska börja på en fristående skola gör ni ansökan direkt till den skolan.

Du hittar fristående skolor här.

Vi har för närvarande ett problem som innebär att du som tidigare gjort en ansökan kan ha svårt att registrera en ny ansökan. Skicka i dessa fall in er ansökan på blankett.

Du som har skyddad identitet, saknar personnummer eller BankID eller söker från annan kommun ska ansöka på blankett.

Ansök till kommunal skola

Inflytt

Du som ska flytta till Umeå från en annan kommun behöver komplettera din ansökan med ett kontrakt på ditt framtida boende i Umeå. Kontraktet måste innehålla ny adress, inflyttningsdatum och signaturer. Mejla kontraktet till: ppe@umea.se. Endast kompletta ansökningar behandlas.

Byten

Byten genomförs vid fastställda tidpunkter. Observera att ett byte inte kan ångras! Du som vill byta skola p.g.a. flytt har möjlighet att komplettera din ansökan med framtida boendekontrakt innehållande ny adress, inflyttningsdatum och signaturer för mätning och ev. annat datum för skolbyte.  Mejla kontraktet till: ppe@umea.se senast sista ansökningsdag för aktuell placeringsomgång.

Läsår 20/21

Förskoleklass och årskurs 1 och 7

Följande datum finns möjlighet att byta skola under höstterminen.

Startdatum:

Ansökan inkommen senast:

Placeringsutskick:

15 september

7 september

9-11 september

1 oktober

21 september

23-25 september

2 november

19 oktober

21-23 oktober

Bytesomgången för start 1 oktober är nu avslutad. Om du inte har fått något mejl med besked om ny skolplacering kvarstår den tidigare placeringen, och din ansökan är förverkad. I de fall du fortfarande vill byta skola, behöver en ny ansökan skickas in.

Övriga årskurser

Ansökan till övriga årskurser hanteras löpande.

Läsår 21/22

För läsår 21/22 är ansökningsperioden 7 - 22 januari för förskoleklass och årskurs 7, ansökan för övriga årskurser öppnar i början av mars.

Läsår 21/22

För läsår 21/22 är ansökningsperioden 7 - 22 januari för förskoleklass och årskurs 7, ansökan för övriga årskurser öppnar i början av mars.

Svar på vanliga frågor

Vårdnadshavare eller kontaktperson till nyanlända barn och ungdomar ansöker om skola via Mottagningsenheten vid Kompetenscentrum för flerspråkighet. Mer information gällande nyanlända barn och elever.

Nej, du ansöker om fritids när du fått besked om vilken skola ditt barn ska gå på.

Du kan få skolskjuts om det inte finns plats i en skola inom

  • tre kilometer från hemmet för elev i förskoleklass och årskurs 1–3
  • fyra kilometer från hemmet för elev i årskurs 4–9

Läs mer om skolskjuts

Om ditt barn går på en skola som är F-2, F-3 eller F-5

Om ditt barn går på en skola som inte har alla årskurser upp till årskurs 6 så placeras barnet enligt ett förutbestämt utbildningsspår. Om du istället vill söka till en annan skola måste du skicka in en ansökan.

Umeå kommuns regelverk för skolplacering utgår från barnets folkbokföringsadress vid urval när det är fler sökande än det finns platser på en skola. Läs om beslutade urvalskriterier

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning.

Om ert barn är folkbokförd i en annan kommun och ni söker kommunal skola i Umeå kommun kommer ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Umeå kommun. På grund av att Umeå kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall. Beslut om mottagande av elev från annan kommun fattas för ett läsår i taget vilket innebär att ni måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Hur gör vi om vårt barn inte behöver någon plats i kommunal skola?

Om ni av någon anledning inte kommer att behöva någon plats i kommunal skola, behöver ni informera kommunen om vart ert barn kommer att ha sin skolgång. Använd någon av dessa blanketter:

Vårt barn ska gå på en fristående skola

Vi kommer att flytta och adressändra till annan kommun/annat land

Vårt barn ska gå på statlig skola, eller skola i annan kommun utan flytt från Umeå

Upphörande av skolplikt pga varaktig vistelse utomlands

eller kontakta Pedagogiska placeringsenheten via mejl: ppe@umea.se alternativt 090-16 66 50.

Om ett barn av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola. Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan. Läs om ansökan om förtur under urvalskriterier.

Vill du ändra dina önskemål ska du skicka en ny ansökan.

Vill du dra tillbaka din bytesansökan och stanna på din nuvarande skola, skriv ut och skicka in denna blankett till Pedagogiska placeringsenheten.

Du kan inte ångra din ansökan efter att du fått besked om ny skolplacering.

Ja, om inskriven elev inte kommer till skolstart och giltig frånvaroanmälan saknas, kommer skolplaceringen att gå vidare till en annan elev.

Kom ihåg att avanmäla din skolplacering genom att kontakta ppe@umea.se i god tid före terminsstart om du vet att ditt barn inte ska gå på den skola där barnet fått sin placering.

Kontakt

Kundtjänst på Renmarkstorget är tillfälligt stängt för besök. Mejla eller ring på vår telefontid.

Pedagogiska placeringsenheten
ppe@umea.se

Telefontid:
Måndag–fredag 10.00–12.00
090-16 66 50

Postadress
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-16

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola