Startsida Umeå kommun

Stadsplanering och byggande

Umeå är mitt uppe i sin mest expansiva fas någonsin, vi fördubblar vår befolkning på mindre än femtio år. Det skapar ett härligt driv och nybyggaratmosfär, och såklart väldigt goda förutsättningar att utveckla staden och kommunen ytterligare – för alla som bor här nu och för kommande generationer.

Vi vill veta vad du tycker om din stadsdel

Just nu pågår en dialog om Umeås stadsdelar. Vi vill bland annat veta vilka platser du trivs och inte trivs på samt vad du önskar för din stadsdel i framtiden. Lämna dina synpunkter i vår dialogkarta eller träffa oss på plats i din stadsdel. Läs mer om dialogen.

Var med och tyck till om hur din stadsdel ska utvecklas när Umeå fortsätter att växa. Vad önskar du för din stadsdel och på vilka platser trivs du bäst? Öppna dialogkartan. 

I projektkartan ser du vad som är på gång

På projektkartan nedan hittar du större delen av vad vi bygger och planerar i kommunen, men även en stor del av vad andra aktörer har för planer och byggprojekt. Kartan visar allt från långsiktiga planer flera år framåt i tiden till pågående bygg- och vägprojekt. Klicka dig vidare i kartan och läs mer om de olika projekten.

Klicka här för att öppna kartan i ett eget fönster

Läs mer om området där du bor

Projekt

Tomtebo strand

Tomtebo strand är ett nytt bostadsområde som planeras intill universitets- och sjukhusområdet vid Nydalasjön. Det ska ge bostäder för cirka 6 000 invånare.

Lilljansområdet

Här planeras för bostäder men även lokaler för verksamheter. Fullt utbyggt innebär detaljplanen bostäder för cirka 4 000 invånare på Lilljansberget.

Lundabron

Umeå kommun bygger en ny bro över Umeälven. Bron kommer att gå mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. När Lundabron är klar kommer den att vara en av Sveriges längsta hängbro för gående och cyklister.

Västerteg

Mellan Verkstadsgatan och Bokvägen planeras för cirka 380 nya lägenheter. En större del av lägenheterna är anpassade för äldre. Det är Bostaden som ska bygga bostäder i form av trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden.

Teman

Bostäder

Inom Umeå kommun finns det idag omkring 60 000 bostäder. För att kommunen ska nå sitt mål med 200 000 invånare till år 2050 på ett hållbart sätt finns ett mål om att det ska byggas minst 2 000 bostäder årligen.

Trafik

I takt med att kommunen växer behöver förutsättningarna för transporter av människor och gods i staden utvecklas. Kommunen har som mål att 65 procent av resorna i tätorten år 2022 ske med hållbara färdsätt.

Fler skolor för fler elever

När Umeå växer ökar såklart också antalet skolelever. Under åren 2018–2028 förväntas behovet i grundskolan öka med cirka 2000 elever. Det är väldigt positivt för Umeå men också en utmaning.

Utemiljöer

En viktig del av vår boendemiljö är att vi har tillgång till vackra parker och naturområden. Det finns ett helhetstänk för de parker och grönområden vi har i kommunen.

Undersidor

Sidan har granskats 2019-10-08

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsutveckling