Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Stöd till studenter

Är du ny student i Umeå och har frågor du undrar över? Det kan vara mycket praktiskt som måste ordnas innan studierna kan börja på allvar. Här hittar du länkar till mer information, hjälp och stöd som du kan ta del av.

Studentkårer

Umeå medicinska studentkåren (UMS)

Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK)

Umeå studentkår

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Studera vid SLU – information för studenter

Umeå kommun

Ung och student – information för studenter

Umeå universitet

För studenter – portal för studenter

Studievägledning – service och vägledning från antagning till examen

Stöd och hjälp – information om studentstöd

Övriga länkar

Centrala studiestödsnämnden (CSN) – information och ansökan om studiemedel

Studentum – portal med samtliga eftergymnasiala utbildningar i Umeå

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag