Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Universitet och högskolor

Jazzmusiker, jurister och jägmästare, genetiker, geologer och gastronomer, studenter och lärare från hela världen. Spännviden är enorm, både för den som söker kunskap och den som söker kunskapare. Ändå är stadens två universitet och de flesta högskolor tätt samlade på Campus Umeå, som nu också sällskap av Konstnärligt campus.

Varje år kommer tusentals nya studenter från Sverige och resten av världen till Umeå. De skapar en dynamisk miljö som är en av orsakerna till att Umeå aldrig stagnerar utan ständigt förnyar sig.

Umeå universitet

Umeå universitet — ett av landets största utbildningsuniversitet som erbjuder ett brett och attraktivt utbud av program och kurser och goda  studiemiljöer. Universitetets forskare bedriver stark forskning inom flera områden, många forskare tillhör världseliten. Umeå universitet är en inspirerande miljö för omkring 4 000 anställda och drygt 30 000 studenter.

Högskolor på Campus Umeå

Handelshögskolan – Umeå School of Business Education. Vid Handelshögskolan utbildas bl.a statistiker och civilekonomer. Omkring 1 500 studenter läser program eller går en fristående kurs – oftast med internationell inriktning.

Idrottshögskolan – är navet i Umeå universitets roll som ett av Sveriges tre idrottsuniversitet och erbjuder idrottsrelaterad utbildning såväl i olika former, även för aktiva idrottare. Idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner; främst inom idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Lärarhögskolan – Lärarhögskolan är en paraplyorganisation för lärarutbildning vid Umeå universitet. LH har till uppgift att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå av högsta möjliga kvalitet inom områdena lärarutbildning, studie- och yrkesvägledarutbildning och specialpedagogik.

Restauranghögskolan – Gert Klötzke, Marcus Samuelsson och Mathias Dahlgren är några av de kockar som finns på skolans stjärnspäckade lärarlista. Restauranghögskolan är den enda i Sverige som är lokaliserad i universitetsmiljö – direkt på campus.

Högskolor på Konstnärligt campus

Konstnärligt campus samlar universitetets konstnärliga utbildningar på ett f.d. industriområde nära Umeå centrum. Utöver de tre högskolorna finns här Bildmuseet, experimentverkstaden Humlab-X och inkubatorn/mötesplatsen Sliperiet.

Arkitekthögskolan – startade 2009 som Sveriges fjärde arkitektutbildning med rätt att utfärda fullvärdig arkitektexamen, med inriktning mot hållbar utveckling och integrerad design.

Designhögskolan – internationellt ansedd för sitt fokus på industridesign. Studenterna återfinns ofta som pristagare i internationella designtävlingar. Utbildningarna lockar studenter från hela världen.

Konsthögskolan – förbereder studenterna på ett arbete som professionella konstnärer. Skolan har ett livligt internationellt utbyte och omkring 70 studenter som läser ett kandidatprogram eller ett magisterprogram.

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet— SLU:s nordliga utpost, med inriktning mot skogsvetenskap.

Övriga utbildningar

Studentum - portal där samtliga eftergymnasiala utbildningar i Umeå finns listade

Fakta om Umeå universitet

Fakta är hämtade från Umeå universitets årsredovisning 2015.

Antal studenter:
30 957 (62 % kvinnor)
(varav 1 100 forskarstuderande)

Antal program:

ca 150

Antal kurser:
ca 1 600

Antal examina under året:
4 837 varav 174 doktorsexamina

Antal anställda:
4 248 (53 % kvinnor, 47 % män)

Antal professorer:
366 (30 % kvinnor, 70 % män)

Antal lärare/forskare:
2 035 (47 % kvinnor, 53 % män - 2014)

Antal institutioner/arbetsenheter:
48

Antal centrumbildningar:
20

Antal fakuleteter:
4

Årsomslutning:
4,2 miljarder kronor

Lokalyta:
241 508kvadratmeter

Program och kurser
Här nedan finner du samtliga program som erbjuds vid Umeå universitet.
Se alla de kurser som erbjuds.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag