Röd epa-traktor, utsnitt

Godsbangården öppen för motorburen ungdom

I sommar kan motorintresserade ungdomar i Umeå träffas tre kvällar i veckan på den gamla godsbangården, mitt emot brandstationen. Under kvällarna har kommunen personal på plats och det kommer att ordnas aktiviteter av olika slag. Mötesplatsen öppnar onsdag 14 juni.

Öppettider

Mötesplatsen riktar sig till ungdomar mellan 13 och 25 år och är öppen vecka 24–29:

  • Onsdagar, klockan 20.00–00.00
  • Fredagar, klockan 20.00–00.00
  • Lördagar, klockan 20.00–00.00

Det är inte öppet lördag 17 juni, fredag 23 juni och lördag 24 juni.

På platsen finns tält med bord och sittplatser, brädspel och en toalettvagn.

– Det känns väldigt bra att vi nu får möjlighet att genomföra det här projektet. Vi vill tillsammans med ungdomarna och relevanta föreningar samverka för att skapa en trygg miljö på en mötesplats med centralt läge, ge ungdomarna möjlighet att umgås kring sitt motorintresse och skapa aktiviteter utifrån vad ungdomarna behöver och önskar, säger Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef, Fritid unga, Umeå kommun.

En förstudie som genomfördes via Umebrå 2022 om motorburen ungdom visar att det både finns intresse och behov av att hitta goda former för motorintresserade ungdomar i Umeå att träffas. Gruppen är förhållandevis stor och ungdomarna har i dag brist på ytor där de kan träffas och umgås under trygga former.

För projektet som kommer att pågå under sex sommarveckor veckorna 24–29 har kommunen tillsatt medel för att utveckla och testa en lämplig modell utifrån identifierat behov. Under öppettid kommer det att finnas personal från kommunen på området som tillsammans med ungdomarna ska utveckla en attraktiv och trygg plats fri från droger och alkohol. Fritid unga har i uppdrag att leda projektet och arbetet kommer att ske i samverkan med fältgruppen, Securitas, Polisen, föreningslivet med flera.

Ungdomarnas självupplevda behov och delaktighet i utformning och drift av platsen ska vara utgångspunkt i arbetet. Projektet ska resultera i ett förslag på fortsatt arbete och en beskrivning av vilka resurser och förutsättningar som krävs för att driva mötesplatsen i framtiden.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, anser att insatsen är oerhört betydelsefull.

– Vi ska komma ihåg att det här inte är en homogen grupp ungdomar. Det finns exempelvis många minderåriga bland dem och det förekommer både alkohol och droger när de samlas. Därför är det här ett första steg, med det primära syftet att visa att vi som kommun faktiskt ser dessa ungdomar och att vi vill skapa en trygg plats, fri från kränkningar och droger, där de kan umgås, säger Hans Lindberg, som även är ordförande i Umeåbrå.

Sidan publicerades