Brunnslock med poesi på

Vakin lägger ner brunnslock med poesi

Fredag 18 november 2022 klockan 10.00 lägger det kommunala bolaget Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) ner det första av 15 brunnslock med poesi på Rådhustorget i Umeå. Det uppmärksammar den dolda men livsviktiga infrastrukturen under marken.

Brunnslockspoesi startade 2018 som ett projekt inom Rain Gothenburg i samband med att Göteborg stad firade 400-årsjubileum. Av en händelse kom brunnslockspoesin även till Umeå samma år som staden fyller 400 år.

För Vakin är det ett bra sätt att uppmärksamma den dolda men livsviktiga infrastrukturen under marken. På gatorna i städer och samhällen finns brunnslock som vi passerar utan att tänka på alla ledningar och rör som finns under dem.

Årets brunnslockpoet heter Mariam Naraghi och är från Uppsala. Hennes dikt presenterades i september under bokmässan i Göteborg och heter Näckrosbladen guppar. Den har nu gjutits in i brunnslock som kommer att läggas ut på gator och torg runt om i Sverige och även i Umeå, Vindeln och Nordmaling.

Dikten på brunnslocken:
Näckrosbladen guppar, axel mot axel i svallvågorna.
Som om de jobbar på börsen och vi är pengarna, vars riktning de ska förutse.
Paddelbladet, verkligare under vattenytan, trycker båten framåt.
Du vet inte vart vi ska och hjälper mig dit.

Vakin har också lyft fram lokala vattenpoeter. Under våren utlyste Vakin en tävling som vände sig till alla elever i årskurs 4 och 5 i Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner. Det gav hela 208 dikter från 13 klasser och vinnaren Hörnefors centralskola fick pris under Umeå smakfestival. Genom arrangemang som det här hoppas Vakin få alla dig och alla invånare att tänka på hur du använder vatten, vad du får spola ner i toaletten och hur man tar hand om regnvatten.

Sidan publicerades