Ritning som visar hur bussgatan längs med Västra Kyrkogatan i Umeå flyttas närmare Elite Hotel Mimer.

Ritning som visar den nya tillfälliga dragningen av bussgatan som löper längs med Västra kyrkogatan. Gatan har nu flyttats närmare Elite Hotel Mimer.

Bussgata vid Vasaplan leds om

I kvarteret Vale vid Vasaplan i centrala Umeå bygger Diös nya kontor och bostäder. I samband med att Diös påbörjar rivningsarbetet i kvarteret har bussgatan som löper längs med Västra kyrkogatan flyttats närmare Elite Hotel Mimer. Detta för att ge Diös utrymme för byggarbetsplatsen.

Den nya och tillfälliga bussgatan går genom en del av parken bredvid Elite Hotel Mimer (se bild). Ett antal björkar har tagits bort för att möjliggöra detta. Björkarna tas om hand och sätts tillbaka när den tillfälliga bussgatan rivs och Västra kyrkogatan åter tas i bruk, samtidigt som parken återställs. Detta sker när bygget av kvarteret Vale är klart, i inledningen av år 2026.

Bussgatan leds om

Busshållplatserna längs med Västra kyrkogatan har flyttats 20-40 meter och är nu placerade enligt kartans markeringar. Omledningen sker med start onsdag 1 mars 2023.

Mer information

Diös samlar information om bygget i kvarteret Vale på en projektsida, där det också är möjligt att anmäla sig till ett nyhetsbrev som löpande ger information om det som händer på platsen. Länk till extern webbsida: www.dios.se/vara-byggprojekt/kvarteret-vale-i-umea/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades