Gång- och cykelväg under E12 på Klockarbäcken stängs av

Trafikverket stänger av gång- och cykeltunneln mellan Umedalen och K-rauta under E12 för åtgärder från vecka 17 till och med vecka 25. Gång- och cykeltrafik leds om över trafikplats Klockarbäcken, E12, se och klicka på bilden.

Trafikverket ska åtgärda vattenproblem och isbildning i tunneln. Under några av veckorna kommer vattenbilning att ske, vilket tyvärr låter högt. Trafikverket ber om överseende med störningar som uppstår. Arbete kommer att utföras måndag–fredag, klockan 07.00–19.00.

Sidan publicerades