Sand sopas upp av en traktor på en gång- och cykelväg.

Efter en lång och intensiv vinter börjar nu gatudriften arbetet att sopa gatorna rena från grus.

Gator sopas rena från grus efter vintern

Vintern går mot sitt slut och det är dags att börja sopa upp det grus som har spridits på gator, gång- och cykelvägar under vinterhalvåret. Arbetet beräknas vara klart i skarven mellan maj och juni.

Sopningen sker områdesvis med start i centrum och i stadsdelar med öppna ytor där snön tinar snabbt. Med 46 mil gator och 25 mil gång- och cykelvägar, och efter den långa och intensiva vintern, tar det tid att åtgärda alla ytor. Längs de flesta gator finns även trottoarer på båda sidor som också sopas.

Genomförs i omgångar

Sopningen genomförs i omgångar med en första grovsopning på gång- och cykelvägar och gator som har halkbekämpats mycket under vintern. Exempel är starkt trafikerade och branta partier längs gång- och cykelvägar, men även bussgator.

– Med detta vill vi minska olycksrisken med rullgrus på gång- och cykelvägar och samtidigt minska mängden dammpartiklar som virvlar omkring. Undersökningar och forskning visar att under senare delen av april sker många cykelolyckor på gång- och cykelvägar och anledningen är det grus som ligger kvar efter vintern på dessa asfaltytor. Vi hoppas att det varmare vädret håller i sig så vi kan fortsätta att sopa, säger Rickard Strinnholm, gatuingenjör, Umeå kommun.

Vissa partier lämnas till senare

Vid grovsopning lämnas vissa partier som är täckta av snö och is till senare. Efter grovsopningen startar finsopningen då alla ytorna sopas rena från grus.

Den slutliga sopningen genomförs när snö och is har tinat bort på alla ytor. Arbetet sker fortlöpande och ska vara klart i slutet av maj och början av juni.

Arbetet bedrivs både på entreprenad och i kommunens egen regi.

Tidplan

Tidplanen visar i vilken ordning de olika områdena sopas. Tiden är preliminär och förutsätter att det lite varmare vädret fortsätter.

Tidplan för sopning 2023 , 83.8 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Mer information

Läs mer om vår upptagning av grus www.umea.se/sandupptagning

Underlätta arbetet för oss genom att:

  • klippa grenar och växter som sticker ut över trottoaren från din tomt, så det går att komma fram med maskiner
  • undvika att parkera bilar längs gatorna den aktuella tiden
  • inte parkera cyklar på trottoarer längs husfasader
  • inte ställa ut brevlådor och soptunnor på trottoarerna.
Sidan publicerades