Röd epa-traktor, utsnitt

Godsbangården öppnas för motorburen ungdom

Sommaren 2023 får motorburen ungdom i Umeå möjlighet att under tre kvällar i veckan träffas på den tidigare godsbangården, mitt emot brandstationen. Under dessa kvällar kommer kommunen att ha personal på plats och det kommer även att ordnas aktiviteter av olika slag.

– Det känns väldigt bra att vi nu får möjlighet att sjösätta det här projektet. Tanken är att vi ska skapa en trygg plats för våra ungdomar i ett centralt läge och ge dem möjlighet att umgås omkring sitt motorintresse, men också skapa aktiviteter som attraherar dem, säger Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef, Fritid unga, Umeå kommun.

En förstudie som genomfördes via Umebrå 2022 om motorburen ungdom visar att det både finns intresse och behov av att hitta goda former för motorintresserade ungdomar i Umeå att träffas. Gruppen är förhållandevis stor och ungdomarna har i dag brist på ytor där de kan träffas och umgås under trygga former.

För projektet som kommer att pågå under sex sommarveckor veckorna 24–29 har kommunen tillsatt medel för att utveckla och testa en lämplig modell utifrån identifierat behov. Under öppettid kommer det att finnas personal från kommunen på området som tillsammans med ungdomarna ska utveckla en attraktiv och trygg plats fri från droger och alkohol. Fritid unga har i uppdrag att leda projektet och arbetet kommer att ske i samverkan med fältgruppen, Securitas, Polisen, föreningslivet med flera.

Ungdomarnas självupplevda behov och delaktighet i utformning och drift av platsen ska vara utgångspunkt i arbetet. Projektet ska resultera i ett förslag på fortsatt arbete och en beskrivning av vilka resurser och förutsättningar som krävs för att driva mötesplatsen i framtiden.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, anser att insatsen är oerhört betydelsefull.

– Vi ska komma ihåg att det här inte är en homogen grupp ungdomar. Det finns exempelvis många minderåriga bland dem och det förekommer både alkohol och droger när de samlas. Därför är det här ett första steg, med det primära syftet att visa att vi som kommun faktiskt ser dessa ungdomar och att vi vill skapa en trygg plats, fri från kränkningar och droger, där de kan umgås, säger Hans Lindberg, som även är ordförande i Umeåbrå.

Kontakt

Åsa Säfsten Boman
verksamhetschef
Fritid unga
070-279 56 43
asa.boman@umea.se

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Sidan publicerades