Bild på Lundabron, som sträcker sig över Umeälvens vatten.

Den populära Lundabron i Umeå blev dyrare än beräknat. Nu är kostnaderna slutreglerade.

Kostnaderna för Lundabron slutreglerade

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av tekniska nämnden vid ett extra sammanträde.

– Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande, tekniska nämnden, Umeå kommun.

Förhandlingarna mellan Umeå kommun och Veidekke är över och parterna har gjort upp om kostnaderna. De landar på 156,5 miljoner kronor, att jämföra med ursprungligt avtal om 59 miljoner kronor. Budgeten för bron var initialt 46 miljoner kronor men har under byggtiden successivt med nya beslut utökats till 112 miljoner kronor. Utöver slut­regleringen ska så kallade “ätor” (ändrings- och tilläggsarbeten) ersättas med 2 miljoner kronor.

Veidekkes krav på kommunen var drygt 174 miljoner kronor samt ränta. Den totala kostnaden är högre, men kravet har reducerats för felavhjälpande arbeten samt enligt avtalets incitamentmodell.

Långa diskussioner

Diskussioner om kostnader har pågått mellan Umeå kommun och Veidekke under hela projektet, med slutförhandlingar efteråt som tagit lång tid. Överenskommelsen innebär att kommunen ersätter Veidekke enligt gällande avtal, men kostnaden har reducerats i och med slutregleringen. Uppgörelsen innebär att båda parter har kompromissat och att det därför inte är aktuellt med en tvist parterna emellan.

– Bron har kostat för mycket och förhandlingarna med Veidekke har varit hårda. Nu har vi gjort upp och ingen av parterna är nöjda, men vi behöver inte gå till rättslig prövning med allt vad det innebär med mer kostnader och osäkerhet om utgången. Nu sätter vi punkt för processen, men fortsätter att analysera utfallet för att dra lärdomar för framtiden, säger Karin Isaksson, chef för teknik- och fastighetsförvaltningen, Umeå kommun.

– Kommunen använder sig bara i undantagsfall av samverkansentreprenader och i det här projektet har det uppenbarligen inte fungerat som det ska. För att på djupet förstå och lära av detta måste vi vara självkritiska och fortsätta att utveckla våra arbetsmetoder, tillägger Karin Isaksson.

Instabil berggrund

Lena Karlsson Engman beskriver en besvärlig byggprocess, där en rad faktorer har inverkat.

– Berggrunden har trots noggranna undersökningar visat sig vara instabil på vissa punkter. Vi har också haft stora utmaningar i tillverkningen och monteringen av pylonerna, och även stålpriser och valutakurser, förklarar Lena Karlsson Engman.

Mer information

Fakta om Lundabron:

  • Invigd: 20 december 2019
  • Längd: 179 meter
  • Bredd: Brodäcket är timglasformad för att öka stabiliteten på bron, 8 meter bred vid landfästena och 6 meter bred mitt på älven. Måtten innanför räcket, brobanan, är 6 och 4 meter.
  • Höjd över pyloner: 30,2 meter
  • Frihöjd under bron: 5,9 meter
  • Mellan april och juni 2021 passerade varje dag i snitt cirka 625 cyklister och drygt 1 000 fotgängare över Lundabron.

Läs mer om Lundabron

Sidan publicerades