Skateboardåkare, med skateboard, som hoppar.

Många besöker skateboardparken Sparken, vilket stundtals gör det trångt och riskfyllt. Nu uppdaterar vi reglerna för parken för att göra åkandet säkrare.

Nya regler ska göra Sparken säkrare

Kommunen strävar efter att göra skateboardparken Sparken säkrare. Som ett led i det arbetet – och efter dialog med både skateboard- och kickbikeåkare – har parken nu ett uppdaterat regelverk.

­– Vi sätter också upp ny belysning för tryggare kvällsåkning, förklarar Axel Thorén, landskapsarkitekt på Gator och parker, Umeå kommun.

Syftet med insatserna är att minska olycksrisken. Framför allt är det dialogen kring kickbike- och scooteråkande som varit i fokus när de nya reglerna utformats. Parken är i grunden byggd för skateboardåkning, men det finns även ett stort intresse för att åka kickbike och scooter, inte minst bland yngre åkare.

– Det är olika kunskapsnivå och skiftande åldrar på de som åker i Sparken. Det i kombination med de skillnader som finns mellan en skateboard och en kickbike, till exempel vad gäller svängradie, har inneburit riskfyllda situationer som vi vill undvika framöver, säger Axel Thorén.

Med de nya reglerna ska äldre kickbike- och scooteråkare kunna åka i parken på rimliga tider, något som tidigare varit svårt.

– Vi undersöker också möjligheter att avlasta Sparken och på sikt utforma en pumptrack, avsedd för kickbickes. Där tittar vi just nu på tänkbara alternativ, berättar Axel Thorén.

Läs mer om Sparken och ta del av de nya reglerna

Sidan publicerades