Sörforsbron

Sörforsbron

Sörforsbron och väg 555 stängs av i sommar

Trafikverket stänger av Sörforsbron och väg 555 för underhåll i sommar, från 19 juni till 15 augusti. Avstängning sker från korsningen vid Forbondevägen i Brännland till strax före infarten till Sörfors IP. Infarten till idrottsplatsen påverkas inte.

  • Sörforsbron Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska underhållas och slänten längs väg 555 i Brännland ska stabiliseras.
  • Både bron och vägen kommer att vara helt avstängda under hela perioden.
  • Tunga fordon kommar att arbeta i området så bron och vägen stängs också för gång- och cykeltrafik.
  • Ingen tillfällig bro kommer att finnas under tiden arbetet pågår.
  • Trafikverket hänvisar till alternativa vägar öppna för allmänheten.

Trafikverket utför arbetet med hänsyn till skolornas sommarlov så att skolskjutsarna inte påverkas.
Arbetet forceras också för att störa under så kort period som möjligt.

Mer information

Sidan publicerades