Två personer står i en lummig park med mycket grönska runt om sig.

Nina Ingvarsson och Markus Pettersson, landskapsingenjörer, Umeå kommun.

Studie: Så viktiga är träden i Umeå

Träd gör mycket nytta. Det visar SLU:s studie i-Tree Sverige. Den visar bland mycket annat att Umeås träd binder koldioxid motsvarande 18 500 bilars utsläpp per år.
– Det är viktigt att vi tar hand om våra träd, oavsett om det är vi på kommunen eller du som privatperson som äger dem, förklarar Nina Ingvarsson, landskapsingenjör, Umeå kommun.

Studien bygger på programvara utvecklad av USA:s motsvarighet till det svenska Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, men anpassad till svenska förhållanden. Totalt har nio svenska städer, däribland Umeå, ingått i studien, som drivits av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.

Underlaget utgår från årtionden av studier av individuella trädarters förmåga att omhänderta luftföroreningar, regn­vatten och kolinlagring. Detta ger tydliga ekonomiska värden och mått på de samhällsnyttor – så kallade ekosystem­tjänster – som träd bidrar med. Beräkningarna utgår från nästan 1,4 miljoner träd i Umeåområdet.

­– Vi kan se att träden i Umeå binder utsläppen från en tredjedel av alla personbilar i kommunen, vilket motsvarar 18 500 bilars utsläpp per år. Den typen av mått hjälper oss att förstå hur betydelsefulla träden är, förklarar Markus Pettersson, landskapsingenjör.

66 miljoner vattenflaskor

Vidare visar studien att Umeås träd utför luftkvalitetsförbättringar motsvarande 35 miljoner kronor per år. Det värdet är beräknat utifrån Trafikverkets rapport ”Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn”. Den anger betalningsviljan att undvika hälsoproblem, arbetsnedsättning, sjukvård och förkortad livslängd. Värdet utgår även från politiskt antagna miljömål som rör naturskadeeffekter och åtgärder av dessa. Träden hjälper också till att fördröja dag- och regnvatten, så mycket som med 66 miljoner vattenflaskor per år.

Umeå i skuggan av New York

Trenden är dock att stadsgrönskan i Umeå minskar, något som Nina, Markus och deras kollegor på Gator och parker på Umeå kommun vill motverka. Trots att Umeå har goda förutsättningar med omgivande skogslandskap är den centrala stadens krontäckningsgrad – alltså hur mycket av centrala Umeå som täcks av trädkronor – bara 14 procent. Detta att jämföra med New Yorks 21 procent och Malmös 22 procent.

– Vi vill mana till eftertanke och be dig som funderar på att ta bort ett träd att tänka efter ett extra varv. Helst vill vi att alla friska träd sparas, och blir ännu fler. Då är vi med och bidrar till en förbättrad och friskare miljö, säger Nina Ingvarsson.

Ett annat mått på den ekosystemnytta som träden i Umeå gör är hur mycket koldioxid fem vuxna björkar på Assistentvägen i Umeå tar upp. Svar: lika mycket som en flygresa till Stockholm eller en bilresa runt halva jorden.

Sidan publicerades