Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Tyck till om genomfartsförbudet vid Universum

Reser du till, genom eller förbi sjukhus- och universitetsområdet och har synpunkter på det genomfartsförbud som införts på sträckan vid hållplats Universum? Då har du till och med den 23 april att tycka till om förbudet genom att besvara vår enkät.

Tekniska nämnde beslutade att införa ett genomfartsförbud för en del av Petrus Laestadius väg från och med september 2022 och ett år framåt. Förbudet gäller under vardagar mellan klockan 07 och 18. Med detta vill nämnden se om det ger bättre framkomlighet och säkrare trafikmiljö, i linje med det kollektivtrafikprogram som kommunfullmäktige antog i oktober 2021.

Utvärdering i höst

I augusti 2023 utvärderas testet genom analys av bland annat trafikmätningar, mätning av körtid och uppföljning av skadestatistik. Därefter fattas beslut om att avsluta, förlänga eller permanenta åtgärden.

Lämna synpunkter

Bidra till vår utvärdering av genomfartsförbudet genom att besvara vår enkät fram till och med den 23 april.

Kontakt

Sidan publicerades