karta, röd markering för transporter på torget

Karta över transportvägar, pollarnas placering och var fordonstrafik är förbjuden

Färdväg för leveranser

Pollare minskar trafiken och ökar säkerheten

Vi vill också att folk ska känna sig trygga när det sitter eller går över torget. I planeringen av Rådhustorget har vi utgått från en rad säkerhetskrav för att ge gående mer skydd. En av säkerhetsanpassningarna är att driftsätta höj- och sänkbara pollare på utvalda platser. Pollarna bidrar till att förhindra obehörig trafik på torget.

Förbud mot fordonstrafik

Fordon får inte färdas inom markerat område på Rådhustorget, Kungsgatan och Rådhusesplanaden. Förbudet gäller vardagar klockan 10–18 och lördagar klockan 10–15. De höj- och sänkbara pollarna kommer att följa den tillåtna tiden för fordonstrafik. På de tider när fordonstrafik är tillåtet får fordon med en bruttovikt på max 18 ton föras inom de markerade områden på Rådhustorget, Kungsgatan samt Rådhusesplanaden.

Rekommenderad färdväg för leveranser och pollarnas placering

Vi rekommenderar att infarten vid Åhlénshusets fasad användas vid sophämtning och infarten på Rådhusets östra sida användas vid varuleveranser. Utfart bör alltid ske på Rådhusets västra sida, (karta 4). Pollarna är placerade på båda sidor om cykelparkeringarna mellan Åhléns och Rådhuset samt vid Rex sydvästra entré. Pollarna tas i drift i slutet på mars.

Meddela dina leverantörer

Du som är beställare bör meddela dina leverantörer för att undvika missförstånd vid leveranser. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Sidan publicerades