Nyhetsarkiv

 • Investering i gator och parker 2021

  Årets investeringar i gator och parker handlar mycket om att förbättra förutsättningar för hållbara färdsätt, med fokus på cyklister. Det största projektet i ce...
 • Motsatser attraherar är sommarens blomtema

  Årets tema för sommarblommor är Motsatser attraherar, som dag och natt, skog och park eller stilla och storm. Vill du uppleva blomsterprakten är du välkommen...
 • Plocka upp efter din hund

  Våren är på gång och värmen tinar fram ett bekymmer; hundbajs. Det ligger i allas gemensamma intresse att tänka på miljö och trivsel. Plocka upp efter din hund...
 • Statligt stöd till förbättring av cykelvägar

  Umeå kommun har sökt och beviljats pengar för riktade åtgärder för cykling från stadsmiljöavtalen. Stödet utgör 8 miljoner kronor, det vill säga 50 procent av d...